Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie/edycja adresu na czarnej liście/białej liście/liście wyjątków

To okno pozwala dodawać lub edytować wpisy na białej i czarnej liście. Otwórz główne okno programu ESET Endpoint Security i wybierz opcję Ustawienia zaawansowane > Strony internetowe i poczta e-mail > Ochrona programów poczty e-mail > Książki adresowe ochrony przed spamem.

Adres e-mail — adres e-mail, który ma zostać dodany lub zmodyfikowany.

Nazwa — nazwa pozycji.

Cała domena — zaznaczenie tej opcji powoduje zastosowanie wpisu do całej domeny, do której należy dany kontakt (nie tylko do adresu podanego w polu Adres e-mail, ale do wszystkich adresów e-mail w domenie address.info).

Domeny niższego poziomu — zaznaczenie tej opcji powoduje zastosowanie wpisu do domen podrzędnych kontaktu (address.info to domena, a my.address.info to domena podrzędna).