Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dokumentacja dotycząca punktów końcowych zarządzanych zdalnie

Produkty biznesowe ESET takie jak ESET Endpoint Security mogą być zarządzane zdalnie na klienckich stacjach roboczych, serwerach oraz urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej. Administratorzy systemu, którzy zarządzają więcej niż 10 klienckimi stacjami roboczymi, mogą rozważyć wdrożenie jednego z narzędzi do zdalnego zarządzania ESET w celu wdrożenia rozwiązań ESET, zarządzania zadaniami, wymuszania polityk zabezpieczeń, monitorowania statusu systemu oraz szybkiego reagowania na problemy lub zagrożenia na komputerach zdalnych z jednej centralnej lokalizacji.

Narzędzia do zdalnego zarządzania ESET

Program ESET Endpoint Security może być zarządzany zdalnie przez program ESET PROTECT lub ESET Cloud Administrator.

Narzędzia do zdalnego zarządzania innych firm

Najlepsze praktyki

Przewodniki