Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia ochrony hasłem

Aby zapewnić maksymalny poziom ochrony systemu, program ESET Endpoint Security musi być prawidłowo skonfigurowany. Wszelkie zmiany wprowadzone przez niewykwalifikowane osoby i niewłaściwe ustawienia mogą obniżyć bezpieczeństwo klienta i poziom ochrony. Aby ograniczyć dostęp użytkowników do ustawień zaawansowanych, administrator może skonfigurować ochronę hasłem.

Administrator może utworzyć politykę ochrony hasłem zaawansowanych ustawień konfiguracji w programie ESET Endpoint Security na połączonych komputerach klienckich. Aby utworzyć nową politykę:

  1. W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij pozycję Polityki w lewym menu głównym.
  2. Kliknij pozycję Nowa polityka.
  3. Nadaj nazwę nowej polityce i opcjonalnie podaj krótki opis. Kliknij przycisk Kontynuuj.
  4. Z listy produktów wybierz ESET Endpoint for Windows.
  5. Kliknij opcję Interfejs użytkownika na liście Ustawienia i rozwiń pozycję Ustawienia dostępu.
  6. Kliknij suwak odpowiednio do wersji produktu ESET Endpoint Security, aby włączyć funkcję ochrony ustawień hasłem. Produkty ESET Endpoint w wersji 7 i nowszych zapewniają udoskonaloną ochronę. Jeśli w sieci używane są produkty Endpoint w wersji 7 i nowszych i wersji 6, zalecamy utworzenie osobnych polityk dla każdej wersji.
  7. W wyskakującym oknie utwórz nowe hasło, potwierdź je i kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Kontynuuj.
  8. Przypisz politykę do klientów. Kliknij pozycję Przypisz i wybierz komputery lub grupy komputerów do ochrony hasłem. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.
  9. Sprawdź, czy odpowiednie komputery klienckie znajdują się na liście docelowej i kliknij przycisk Kontynuuj.
  10. Przejrzyj ustawienia polityki w podsumowaniu i kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać nową politykę.
PASSWORD_PROTECTED_SETTINGS