Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Raport zabezpieczeń

Funkcja ta umożliwia zapoznanie się z przeglądem statystyk w następujących kategoriach:

Zablokowane strony internetowe — wyświetla liczbę zablokowanych stron internetowych (adresy URL dodane do czarnej listy ze względu na potencjalnie niepożądane aplikacje, ataki typu „phishing” albo złamane zabezpieczenia routera, adresu IP lub certyfikatu).

Wykryte zainfekowane obiekty poczty e-mail — wyświetla wykrytą liczbę zainfekowanych obiektów poczty e-mail.

Strony internetowe zablokowane przez kontrolę dostępu do stron internetowych — wyświetla liczbę stron internetowych zablokowanych w ramach kontroli dostępu do stron internetowych.

Wykryte potencjalnie niepożądane aplikacje — wyświetla liczbę potencjalnie niepożądanych aplikacji.

Wykryte wiadomości e-mail będące spamem — wyświetla liczbę wykrytych wiadomości e-mail będących spamem.

Sprawdzone dokumenty — wyświetla liczbę przeskanowanych dokumentów.

Przeskanowane aplikacje — wyświetla liczbę przeskanowanych obiektów wykonywalnych.

Przeskanowane inne obiekty — wyświetla liczbę innych przeskanowanych obiektów.

Przeskanowane obiekty stron internetowych — wyświetla liczbę przeskanowanych obiektów stron internetowych.

Przeskanowane obiekty poczty e-mail — wyświetla liczbę przeskanowanych obiektów poczty e-mail.

 

Kolejność powyższych kategorii zależy od powiązanych z nimi wartości liczbowych, przy czym na samej górze znajdują się wartości najwyższe. Kategorie, których wartość wynosi zero, nie są wyświetlane. Aby rozwinąć i wyświetlić ukryte kategorie, należy kliknąć przycisk Pokaż więcej.

Kliknięcie symbolu koła zębatego GEAR znajdującego się w prawym górnym rogu pozwala włączyć/wyłączyć powiadomienia o raportach zabezpieczeń lub wybrać, czy wyświetlane dane powinny pochodzić z okresu ostatnich 30 dni, czy też od momentu aktywacji produktu. Jeśli produkt ESET Endpoint Security został zainstalowany maksymalnie 30 dni temu, wówczas można wybrać jedynie liczbę dni od momentu instalacji. Okres 30 dni jest ustawiony domyślnie.

PAGE_SECURITY_REPORT

Opcja Resetuj dane spowoduje wyczyszczenie wszystkich statystyk i usunięcie istniejących danych z raportu zabezpieczeń. Czynność ta musi zostać potwierdzona z wyjątkiem sytuacji, w której opcja Pytaj przed resetowaniem statystyk w obszarze Ustawienia zaawansowane > Interfejs użytkownika > Powiadomienia > Interaktywne alerty nie jest zaznaczona.