Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uruchomione procesy

Funkcja Uruchomione procesy wyświetla uruchomione na komputerze programy lub procesy oraz natychmiastowo i w sposób ciągły informuje firmę ESET o nowych infekcjach. Program ESET Endpoint Security dostarcza szczegółowych informacji o uruchomionych procesach i chroni użytkowników dzięki zastosowaniu technologii ESET LiveGrid®.

PAGE_CLOUD

Reputacja — w większości przypadków program ESET Endpoint Security i technologia ESET LiveGrid® przypisują obiektom (plikom, procesom, kluczom rejestru itd.) poziomy ryzyka, używając do tego wielu reguł heurystyki. Na podstawie tych reguł badana jest charakterystyka danego obiektu, a następnie oceniana możliwość jego szkodliwego działania. W wyniku analizy tych heurystyk obiektom przypisywany jest poziom reputacji od 9 — najlepszej (kolor zielony) do 0 — najgorszej (kolor czerwony).

Proces — nazwa obrazu programu lub procesu, który jest obecnie uruchomiony na komputerze. Aby zobaczyć wszystkie procesy uruchomione na komputerze, można również skorzystać z Menedżera zadań systemu Windows. Aby otworzyć Menedżera zadań, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pasku zadań i kliknąć opcję Menedżer zadań albo nacisnąć klawisze Ctrl+Shift+Esc na klawiaturze.

PID — jest to identyfikator uruchomionych procesów w systemach operacyjnych Windows.


note

Znane aplikacje oznaczone jako zielone są całkowicie bezpieczne (biała lista) i zostaną wyłączone ze skanowania, co zwiększy prędkość skanowania na żądanie i po włączeniu opcji Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym na komputerze użytkownika.

Liczba użytkowników — liczba użytkowników korzystających z danej aplikacji. Te informacje są zbierane przez technologię ESET LiveGrid®.

Czas wykrycia — okres od wykrycia aplikacji przez technologię ESET LiveGrid®.


note

Poziom bezpieczeństwa aplikacji oznaczony jako Nieznany (kolor pomarańczowy) nie zawsze wskazuje, że stanowi ona złośliwe oprogramowanie. Zwykle jest to po prostu nowa aplikacja. W przypadku braku pewności co do bezpieczeństwa pliku można przesłać plik do analizy w laboratorium firmy ESET. Jeśli okaże się, że jest to szkodliwa aplikacja, możliwość jej wykrycia zostanie dodana do jednej z kolejnych aktualizacji silnika detekcji.

Nazwa aplikacji — nazwa programu lub procesu.

Kliknięcie danej aplikacji u dołu spowoduje wyświetlenie następujących informacji u dołu okna:

  • Ścieżka — lokalizacja aplikacji na komputerze.
  • Rozmiar — rozmiar pliku w kilobajtach (KB) lub megabajtach (MB).
  • Opis — charakterystyka pliku oparta na jego opisie w systemie operacyjnym.
  • Firma — nazwa dostawcy lub procesu aplikacji.
  • Wersja — informacje od wydawcy aplikacji.
  • Produkt — nazwa aplikacji i/lub nazwa handlowa.
  • Data utworzenia — data i godzina utworzenia aplikacji.
  • Data modyfikacji — data i godzina ostatniej modyfikacji aplikacji.

note

Można również sprawdzić reputację plików, które nie funkcjonują jako uruchomione programy/procesy. W tym celu należy zaznaczyć pliki, które mają zostać sprawdzone, kliknąć je prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać kolejno pozycje Opcje zaawansowane > Sprawdź reputację pliku przy użyciu systemu ESET LiveGrid®.

HLPTOOLS_CLOUD_CHECK