Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Nośniki wymienne

ESET Endpoint Security zapewnia automatyczne skanowanie nośników wymiennych (CD/DVD/USB/…) po ich podłączeniu do komputera. Dzięki temu administrator komputera może uniemożliwić użytkownikom korzystanie z nośników wymiennych z niepożądaną zawartością.

Jeśli w ustawieniach programu ESET Endpoint Security włączono opcję Pokaż opcje skanowania, po włożeniu nośnika wymiennego pojawi się następujące okno dialogowe:

AMON

Opcje dostępne w tym oknie:

  • Skanuj teraz — powoduje rozpoczęcie skanowania nośnika wymiennego.
  • Nie skanuj nie zostaną wykonane żadne czynności.

Ponadto program ESET Endpoint Security oferuje funkcję Kontrola dostępu do urządzeń, która umożliwia definiowanie reguł dotyczących używania urządzeń zewnętrznych na danym komputerze. Więcej szczegółowych informacji dotyczących funkcji Kontrola dostępu do urządzeń można znaleźć w sekcji Kontrola dostępu do urządzeń.

Aby uzyskać dostęp do ustawień skanowania nośników wymiennych, otwórz Ustawienia zaawansowane (F5) > Interfejs użytkownika > Alerty i okna komunikatów > Interaktywne alerty > Lista interaktywnych alertów > Edytuj > Wykryto nowe urządzenie.

Jeśli opcja Zapytaj użytkownika nie jest zaznaczona, wybierz żądaną akcję po włożeniu nośnika wymiennego do komputera:

  • Nie skanuj — nie zostaną wykonane żadne czynności, a okno Wykryto nowe urządzenie nie zostanie otwarte.
  • Automatyczne skanowanie urządzeń — włożony nośnik wymienny zostanie poddany skanowaniu.
  • Wymuszone skanowanie urządzeń — włożony nośnik wymienny zostanie poddany skanowaniu, którego nie można anulować.
  • Pokaż opcje skanowania — otwiera ustawienia alertów interaktywnych.