Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zalecane jest ponowne uruchomienie

Jeśli na urządzeniach końcowych jest wyświetlany żółty alert „Zalecane jest ponowne uruchomienie”, można wyłączyć wyświetlanie alertów.

Aby wyłączyć alert „Wymagane jest ponowne uruchomienie” lub „Zalecane jest ponowne uruchomienie”, należy wykonać następujące czynności:

  1. Naciśnij klawisz F5, aby uzyskać dostęp do obszaru Ustawienia zaawansowane, i rozwiń sekcję Alerty i okna komunikatów.
  2. Kliknij opcję Edytuj obok pozycji Lista interaktywnych alertów. W sekcji Komputer usuń zaznaczenie pól wyboru obok pozycji Uruchom ponownie komputer (wymagane) i Uruchom ponownie komputer (zalecane).

CONFIG_ALERT_INTERACTIVE_COMPUTER_RESTART

  1. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany wprowadzone w obu otwartych oknach.
  2. Alerty nie będą już wyświetlane na urządzeniu końcowym.
  3. (Opcjonalnie) Aby wyłączyć stan aplikacji w głównym oknie programu ESET Endpoint Security, w oknie stanów aplikacji usuń zaznaczenie pól wyboru obok pozycji Wymagane jest ponowne uruchomienie komputera i Zalecane jest ponowne uruchomienie komputera.

CONFIG_APPLICATION_STATUS_COMPUTER_RESTART