Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Stany aplikacji

Aby skonfigurować, które stany aplikacji będą wyświetlane (na przykład po wstrzymaniu ochrony antywirusowej i antyspyware lub włączeniu trybu gier), otwórz Ustawienia zaawansowane (F5) > Powiadomienia i kliknij przycisk Edytuj, aby wybrać, które stany aplikacji będą wyświetlane w sekcji głównej głównego okna programu.

Stan aplikacji zostanie również wyświetlony, jeśli produkt nie został aktywowany lub licencja wygasła. To ustawienie można zmienić przy użyciu polityk programu ESET PROTECT.

CONFIG_APPLICATION_STATUS