Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Interfejs użytkownika

Główne okno programu ESET Endpoint Security jest podzielone na dwie główne części. W okienku z prawej strony są wyświetlane informacje dotyczące opcji wybranej w menu głównym z lewej strony.

Poniżej opisano opcje dostępne w menu głównym:

Stan ochrony — przedstawia informacje o stanie ochrony zapewnianej przez program ESET Endpoint Security.

Skanowanie komputera — pozwala skonfigurować i uruchomić skanowanie komputera lub utworzyć skanowanie niestandardowe lub skanowanie nośników wymiennych. Umożliwia również powtórzenie ostatnio uruchamianego skanowania.

Aktualizacja — umożliwia wyświetlenie informacji o silniku detekcji oraz ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji.

Ustawienia — wybranie tej opcji umożliwia skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń komputera, sieci lub stron internetowych i poczty e-mail.

Narzędzia — ta opcja zapewnia dostęp do plików dziennika, statystyk ochrony, Monitora aktywności, uruchomionych procesów, harmonogramu, kwarantanny, połączeń sieciowych, oraz narzędzi ESET SysInspector i ESET SysRescue w celu utworzenia ratunkowej płyty CD. Możliwe jest również przesłanie próbki do analizy.

Pomoc i obsługa — dostęp do plików pomocy, bazy wiedzy firmy ESET oraz witryny internetowej firmy ESET. Dostępne są również łącza do formularza zgłoszenia do działu pomocy technicznej, narzędzia pomocy technicznej, a także informacje dotyczące aktywacji produktu.

PAGE_HOME

Ekran Stan ochrony zawiera informacje o zabezpieczeniach i bieżącym poziomie ochrony komputera. Zielona ikona stanu Maksymalna ochrona oznacza maksymalny poziom bezpieczeństwa.

W oknie stanu widoczne są również szybkie łącza do często używanych funkcji programu ESET Endpoint Security oraz informacje dotyczące ostatniej aktualizacji.

Postępowanie w przypadku, gdy program nie działa poprawnie?

Obok wszystkich modułów programu, które działają prawidłowo, jest wyświetlany zielony znacznik wyboru. Ikona czerwonego wykrzyknika lub pomarańczowego powiadomienia jest wyświetlana, gdy moduł wymaga interwencji. Dodatkowe informacje o module, w tym nasze zalecenia dotyczące przywracania pełnej funkcjonalności, znajdują się w górnej części okna. Aby zmienić stan modułu, w głównym menu należy kliknąć opcję Ustawienia, a następnie należy kliknąć żądany moduł.

PAGE_STATUS_02

MONITOR_RED Ikona czerwonego wykrzyknika  (!)  oznacza, że nie jest zapewniony maksymalny poziom ochrony komputera. Ten rodzaj powiadomienia występuje w następujących sytuacjach:

 • Ochrona antywirusowa i antyspyware jest wstrzymana — ochronę antywirusową i antyspyware można włączyć ponownie, klikając opcję Uruchom wszystkie funkcje ochrony antywirusowej i antyspyware w okienku Stan ochrony lub opcję Włącz ochronę antywirusową i antyspyware w okienku Ustawienia w oknie głównym programu.
 • Ochrona antywirusowa nie działa — inicjowanie skanera wirusów nie powiodło się. Większość modułów programu ESET Endpoint Security nie działa poprawnie.
 • Ochrona przed atakami typu „phishing” nie działa — ta funkcja nie działa, ponieważ nie są aktywne inne wymagane moduły programu.
 • Wyłączona zapora ESET — ten problem jest sygnalizowany czerwoną ikoną i powiadomieniem dotyczącym bezpieczeństwa obok pozycji Sieć. Aby ponownie włączyć ochronę, należy kliknąć opcję Włącz tryb filtrowania.
 • Zainicjowanie zapory nie powiodło się — zapora jest wyłączona ze względu na problemy z integracją z systemem. Jak najszybciej należy uruchomić ponownie komputer.
 • Silnik detekcji jest nieaktualny — ten komunikat o błędzie jest wyświetlany po kilku nieudanych próbach aktualizacji silnika detekcji (wcześniej nazywanego bazą sygnatur wirusów). Zaleca się sprawdzenie ustawień aktualizacji. Najczęstszym powodem wystąpienia tego błędu jest niewłaściwe wprowadzenie danych uwierzytelniających lub nieprawidłowe skonfigurowanie ustawień połączenia.
 • Produkt nie został aktywowany lub Licencja wygasła — jest to sygnalizowane przez zmianę koloru ikony stanu ochrony na czerwony. Po wygaśnięciu licencji program nie może być aktualizowany. Należy odnowić licencję zgodnie z instrukcjami podanymi w oknie alertu.
 • System zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS) jest wyłączony — ten problem jest sygnalizowany, gdy system HIPS jest wyłączony w ustawieniach zaawansowanych. Należy natychmiast włączyć ponownie ochronę, klikając opcję Włącz system HIPS.
 • ESET LiveGrid® jest wyłączony — ten problem jest sygnalizowany, gdy program ESET LiveGrid® jest wyłączony w ustawieniach zaawansowanych.
 • Nie zaplanowano regularnych aktualizacji — program ESET Endpoint Security nie sprawdza, czy istnieją ważne aktualizacje, ani ich nie pobiera, chyba że zostanie zaplanowane zadanie aktualizacji.
 • Ochrona Anti-Stealth jest wyłączona — aby włączyć ponownie tę funkcję, należy kliknąć opcję Włącz technologię Anti-Stealth.
 • Dostęp do sieci zablokowany — ten komunikat jest wyświetlany, jeśli zadanie klienta Odizoluj komputer od sieci tej stacji roboczej zostało uruchomione z poziomu programu ESET PROTECT. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.
 • Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym jest wstrzymana — ochrona w czasie rzeczywistym została wyłączona przez użytkownika. Komputer nie jest chroniony przed zagrożeniami. Aby ponownie włączyć tę funkcję, należy kliknąć opcję Włącz ochronę w czasie rzeczywistym.

MONITOR_ORANGEPomarańczowa ikona „i” oznacza, że produkt ESET wymaga interwencji użytkownika w związku z problemem niekrytycznym. Możliwe przyczyny:

 • Ochrona dostępu do stron internetowych jest wyłączona — aby ponownie włączyć ochronę dostępu do stron internetowych, należy kliknąć powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa, a następnie opcję Włącz ochronę dostępu do stron internetowych.
 • Licencja wkrótce wygaśnie — jest to sygnalizowane przez ikonę stanu ochrony przedstawiającą wykrzyknik. Po wygaśnięciu licencji programu nie będzie można aktualizować, a kolor ikony stanu ochrony zmieni się na czerwony.
 • Ochrona przed botnetami jest wstrzymana — aby włączyć ponownie tę funkcję, należy kliknąć opcję Włącz ochronę przed botnetami .
 • Ochrona przed atakami z sieci (IDS) jest wstrzymana — aby ponownie włączyć tę funkcję, należy kliknąć opcję Włącz ochronę przed atakami z sieci (IDS) .
 • Ochrona przed spamem jest wstrzymana — aby ponownie włączyć tę funkcję, należy kliknąć opcję Włącz ochronę przed spamem .
 • Kontrola dostępu do stron internetowych jest wstrzymana — aby ponownie włączyć tę funkcję, należy kliknąć opcję Włącz kontrolę dostępu do stron internetowych.
 • Zastępowanie polityki jest aktywne — konfiguracja ustawiona przez politykę jest tymczasowo zastąpiona. Prawdopodobnie do ukończenia rozwiązywania problemów. Tylko autoryzowani użytkownicy mogą zastępować ustawienia polityki. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Jak używać trybu zastępowania.
 • Kontrola dostępu do urządzeń jest wstrzymana — aby włączyć ponownie tę funkcję, należy kliknąć opcję Włącz kontrolę dostępu do urządzeń.

Aby dostosować stany wyświetlane w produkcie w pierwszym okienku programu ESET Endpoint Security, zobacz Stany aplikacji.

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu przy użyciu proponowanych rozwiązań, kliknij opcję Pomoc i obsługa, aby uzyskać dostęp do plików pomocy lub przeszukać bazę wiedzy ESET. Jeśli nadal będzie potrzebna pomoc, możesz przesłać zgłoszenie do działu pomocy technicznej ESET. Dział pomocy technicznej ESET niezwłocznie odpowie na otrzymane zgłoszenie i pomoże znaleźć rozwiązanie.


note

Jeśli stan dotyczy funkcji blokowanej przez politykę ESET PROTECT, linku nie można kliknąć.