Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia aktualizacji

Aktualizacje modułów są istotnym etapem procesu zapewniania kompleksowej ochrony przed szkodliwym kodem. Należy zwrócić szczególną uwagę na konfigurację i działanie aktualizacji. Z menu głównego wybierz kolejno pozycje Aktualizuj > Sprawdź dostępne aktualizacje, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje.

Jeśli klucz licencyjny nie został jeszcze wprowadzony, nie będzie można pobrać nowych aktualizacji i zostanie wyświetlony monit o aktywowanie produktu.

PAGE_UPDATE

W oknie Ustawienia zaawansowane dostępne są dodatkowe opcje aktualizacji. Aby przejść do tego okna, w menu głównym kliknij kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia zaawansowane albo naciśnij klawisz F5 na klawiaturze. Aby skonfigurować zaawansowane opcje aktualizacji, np. tryb aktualizacji, dostęp do serwera proxy, połączenia z siecią LAN i ustawienia tworzenia kopii silnika detekcji, kliknij opcję Aktualizuj znajdującą się w drzewie ustawień zaawansowanych.

  • Jeśli wystąpią problemy dotyczące aktualizacji, kliknij opcję Wyczyść w celu wyczyszczenia tymczasowej pamięci podręcznej aktualizacji.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK

  • Opcja Wybierz automatycznie w obszarze Profile > Aktualizacje > Aktualizacje modułów jest domyślnie włączona. Jeśli do odbierania aktualizacji jest używany serwer ESET, zalecamy pozostawienie domyślnego stanu tej opcji.
  • Aby zrezygnować z wyświetlania na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu powiadomień o pomyślnym wykonaniu aktualizacji, rozwiń węzeł Profile > Aktualizacje, kliknij opcję Edytuj widoczną obok opcji Wybierz odebrane powiadomienia o aktualizacji, a następnie dostosuj pola wyboru skojarzone z powiadomieniem Silnik detekcji został pomyślnie zaktualizowany.

CONFIG_UPDATE_PROFILES

Dla uzyskania optymalnej funkcjonalności ważne jest automatyczne aktualizowanie programu. Jest to możliwe wyłącznie po wprowadzeniu prawidłowego klucza licencyjnego w sekcji Pomoc i obsługa > Aktywuj produkt.

Jeśli po zakończeniu instalacji nie wprowadzono klucza licencyjnego, można to zrobić w dowolnej chwili. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktywacji, przejdź do sekcji Aktywowanie programu ESET Endpoint Security i w oknie Szczegóły licencji wprowadź poświadczenia otrzymane wraz z oprogramowaniem zabezpieczającym firmy ESET.