Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia serwera proxy

W dużych sieciach lokalnych komputery mogą komunikować się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy. Korzystając z tych opcji konfiguracji można zdefiniować następujące ustawienia. W przeciwnym razie program nie będzie mógł być automatycznie aktualizowany. W programie ESET Endpoint Security ustawienia serwera proxy są dostępne w dwóch sekcjach drzewa ustawień zaawansowanych.

Po pierwsze ustawienia serwera proxy można skonfigurować w oknie Ustawienia zaawansowane, klikając kolejno opcje Narzędzia > Serwer proxy. Określenie serwera proxy na tym poziomie powoduje zdefiniowanie globalnych ustawień serwera proxy dla całego programu ESET Endpoint Security. Wprowadzone w tym miejscu parametry będą używane przez wszystkie moduły, które wymagają połączenia internetowego.

Aby określić ustawienia serwera proxy na tym poziomie, zaznacz pozycję Użyj serwera proxy, a następnie wprowadź adres serwera proxy w polu Serwer proxy oraz jego numer portu — w polu Port.

Jeśli komunikacja z serwerem proxy wymaga uwierzytelniania, wybierz opcję Serwer proxy wymaga uwierzytelniania i w odpowiednich polach wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Kliknij opcję Wykryj serwer proxy, aby włączyć automatyczne wykrywanie i wprowadzanie ustawień serwera proxy. Parametry określone dla systemu operacyjnego zostaną skopiowane. Aby znaleźć ustawienia serwera proxy w systemie operacyjnym, naciśnij klawisze skrótów Windows + I i kliknij pozycję Sieciowy i internetowy > Proxy.


note

Nazwę użytkownika oraz hasło należy wprowadzić w ustawieniach serwera proxy ręcznie.

Użyj połączenia bezpośredniego, jeśli serwer proxy jest niedostępny — jeśli w produkcie ESET Endpoint Security skonfigurowano nawiązywanie połączenia się za pomocą serwera proxy, ale serwer proxy jest niedostępny, produkt ESET Endpoint Security pominie go i będzie się łączyć bezpośrednio z serwerami firmy ESET.

Ustawienia serwera proxy można również skonfigurować w obszarze Ustawienia zaawansowane (Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Profile > Aktualizacje > Opcje połączenia, wybierając opcję Połączenie przez serwer proxy z menu rozwijanego Tryb proxy). To ustawienie ma zastosowanie do danego profilu aktualizacji i jest zalecane w przypadku komputerów przenośnych, które często otrzymują aktualizacje silnika detekcji z lokalizacji zdalnych. Więcej informacji na temat tego ustawienia można znaleźć w sekcji Zaawansowane ustawienia aktualizacji.

PROXY_SERVER