Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Interaktywne alerty


important

Szukasz informacju o typowych alertach i powiadomieniach?

  • Informacje dotyczące aktualizacji nie są spójne

Sekcja Alerty interaktywne w obszarze Powiadomienia umożliwia skonfigurowanie sposobu obsługi wykryć wymagających decyzji użytkownika (np. powiadomień o witrynach, które mogą być wykorzystywane do ataków typu „phishing”) w programie ESET Endpoint Security.

CONFIG_ALERT

Interaktywne alerty

Interaktywne alerty są wyświetlane w przypadku detekcji lub konieczności interwencji użytkownika.

Wyświetlaj interaktywne alerty

  • W przypadku użytkowników niezarządzanych zalecamy pozostawienie domyślnego ustawienia tej opcji (włączona).
  • W przypadku użytkowników zarządzanych należy pozostawić to ustawienie włączone i wybrać wstępnie zdefiniowaną czynność dla użytkowników w obszarze Lista interaktywnych alertów.

Wyłączenie opcji Wyświetlaj interaktywne alerty spowoduje ukrycie wszystkich okien alertów i okien dialogowych w przeglądarce. Zostanie wybrana wstępnie zdefiniowana czynność domyślna (np. zablokowanie witryny, która potencjalnie może być wykorzystywana do ataków typu „phishing”).

Okna komunikatów

Aby wyskakujące okna były automatycznie zamykane po upływie określonego czasu, należy zaznaczyć opcję Automatycznie zamykaj okna komunikatów. Jeśli użytkownik nie zamknie okna alertu ręcznie, zostanie ono zamknięte automatycznie po upływie określonego czasu.

Komunikaty wymagające potwierdzeń — umożliwia wyświetlenie listy komunikatów wymagających potwierdzeń, z której można wybrać elementy do wyświetlenia.