Web a e‑mail

Nastavenia webu a e‑mailov je možné nájsť v sekcii Nastavenia > Web a e‑mail. Odtiaľto môžete tiež pristupovať k podrobnejším nastaveniam programu.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Modul Webová kontrola poskytuje správcom automatizované nástroje slúžiace na ochranu pracovných staníc a blokovanie webových stránok, ktoré môžu obsahovať potenciálne neprístojný obsah. Viac si môžete prečítať v kapitole Webová kontrola.

Internetové pripojenie patrí do štandardnej výbavy osobných počítačov. Bohužiaľ sa stalo aj hlavným médiom prenosu škodlivého softvéru. Preto je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť Ochrane prístupu na web.

Ochrana e‑mailových klientov zabezpečuje kontrolu e‑mailovej komunikácie prijímanej prostredníctvom protokolov POP3(S) a IMAP(S). Pomocou doplnku (pluginu) do e‑mailových klientov zabezpečuje ESET Endpoint Security kontrolu všetkej komunikácie týchto klientov.

Antispamová ochrana zabezpečuje filtrovanie nevyžiadaných e-mailových správ.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolesa GEAR vedľa položky Antispamová ochrana sa zobrazia nasledujúce možnosti:

Konfigurovať... – otvoria sa rozšírené nastavenia pre antispamovú ochranu e-mailových klientov.

Používateľský whitelist/blacklist/zoznam výnimiek – zobrazí sa dialógové okno, kde môžete pridať, odobrať alebo upraviť e‑mailové adresy, ktoré považujete za dôveryhodné alebo nedôveryhodné. Na základe týchto pravidiel budú e‑maily z adries uvedených v príslušných zoznamoch buď vynechané z kontroly, alebo označené ako spam. Ak chcete pridať, upraviť alebo odstrániť e‑mailové adresy, ktoré môžu byť falošné a zneužívané na odosielanie nevyžiadaných správ, kliknite na Používateľský zoznam výnimiek. E‑mailové správy prijaté z týchto adries budú vždy skontrolované na prítomnosť spamu.

Antiphishingová ochrana predstavuje dodatočnú bezpečnostnú vrstvu, ktorá chráni pred podvodnými webovými stránkami pokúšajúcimi sa z používateľov vylákať heslá a iné citlivé informácie. Nastavenia antiphishingovej ochrany je možné nájsť v menu Nastavenia > Web a e-mail. Pre viac informácií si prečítajte kapitolu Antiphishingová ochrana.

Modul webovej/e-mailovej/antiphishingovej/antispamovej ochrany môžete dočasne vypnúť pomocou prepínača MODULE_ENABLED.