Webová kontrola

Webová kontrola vám umožňuje konfigurovať nastavenie, ktoré chráni firmu pred rizikom právnej zodpovednosti. Webová kontrola riadi prístup k webovým stránkam, ktoré môžu obsahovať potenciálne neprístojný obsah alebo môžu porušovať intelektuálne vlastníctvo iných osôb/spoločností. Jej cieľom je zamedziť zamestnancom prístup na tieto stránky, ako aj na stránky, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich produktivitu.

Webová kontrola vám umožňuje blokovať webové stránky, ktoré môžu obsahovať potenciálne nežiaduci obsah. Okrem toho môžu zamestnávatelia alebo systémoví administrátori zakázať prístup na 27 predvolených kategórií a 140 podkategórií webových stránok.

V predvolenom nastavení je Webová kontrola vypnutá. Aktivovať ju môžete nasledovne:

1.Stlačte kláves F5 pre zobrazenie okna Rozšírených nastavení a kliknite na Web a e-mail > Webová kontrola.

2.Zvoľte možnosť Integrácia do systému, čím aktivuje Webovú kontrolu v programe ESET Endpoint Security.

3.Pre nastavenie prístupu ku konkrétnym webovým stránkam kliknite na možnosť Upraviť vedľa popisu Pravidlá, čím otvoríte okno Editora pravidiel webovej kontroly.

 

CONFIG_WEB_CONTROL

Polia Správa pri zablokovaní stránky a Grafika pri zablokovaní stránky vám umožňujú jednoducho si prispôsobiť správu, ktorá sa zobrazí v prípade, že dôjde k zablokovaniu webovej stránky.

note

Poznámka

V prípade, že chcete blokovať všetky webové stránky a ponechať prístupné len konkrétne výnimky, použite Manažment URL adries.