Prispôsobenie správy zobrazenej pri blokovaní stránky

Polia Správa pri zablokovaní stránky a Grafika pri zablokovaní stránky vám umožňujú jednoducho si prispôsobiť správu, ktorá sa zobrazí v prípade, že dôjde k zablokovaniu webovej stránky.

Toto je predvolená správa a dizajn oznámenia zobrazeného v prehliadači v prípade, že sa používateľ pokúsi navštíviť blokovanú stránku:

DIALOG_WEBSITE_BLOCKED

Použitie

V tomto príklade si ukážeme, ako blokovať webové stránky z kategórie „Zbrane“.

Znenie správy zobrazenej pri pokuse o prístup k blokovanej webovej stránke môže byť napríklad nasledovné:

Webová stránka %URL_OR_CATEGORY% bola zablokovaná, pretože je považovaná za nevhodnú alebo sa na nej nachádza škodlivý obsah.
Pre bližšie informácie sa obráťte na správcu siete.

Premenná

Popis

%CATEGORY%

Blokovaná kategória v rámci Webovej kontroly.

%URL_OR_CATEGORY%

Blokovaná webová stránka alebo blokovaná kategória stránok (závisí od pravidla blokovania v rámci Webovej kontroly).

%STR_GOBACK%

Hodnota tlačidla „Prejsť naspäť“.

%product_name%

Názov produktu ESET (ESET Endpoint Security)

%product_version%

Verzia produktu ESET.

Príklad grafiky zobrazenej pri zablokovaní webovej stránky:

https://help.eset.com/tools/indexPage/products/antitheft.png

Ak je veľkosť obrázka (šírka/výška) priveľká, automaticky sa upraví.

Nastavenie v programe ESET Endpoint Security bude vyzerať nasledovne:

CONFIG_WEB_CONTROL_CUSTOMIZE

Správa, ktorá sa zobrazí v prehliadači, keď sa používateľ pokúsi o prístup k blokovanej webovej stránke, bude vyzerať nasledovne:

DIALOG_WEBSITE_BLOCKED_CUSTOM