ESET Endpoint Security 7

ESET Endpoint Security 7 predstavuje nový prístup k integrovanej počítačovej bezpečnosti. Najnovšia verzia skenovacieho jadra ThreatSense®, spolu s naším vlastným firewall riešením a antispamovým modulom, prináša rýchlu a presnú ochranu pre váš počítač. Výsledkom je inteligentný systém, ktorý je neustále v pohotovosti pred útokmi či škodlivým softvérom predstavujúcim potenciálnu hrozbu pre váš počítač.

ESET Endpoint Security 7 je komplexné bezpečnostné riešenie a je výsledkom dlhodobého úsilia spojiť maximálnu bezpečnosť s minimálnou záťažou systému. Pokročilé technológie, založené na umelej inteligencii, sú schopné proaktívne eliminovať prenikanie vírusov, spyware, trójskych koní, červov, adware, rootkitov a ďalších internetových útokov bez toho, aby brzdili výkon systému alebo spôsobovali nefunkčnosť operačného systému počítača.

Produkt ESET Endpoint Security 7 je primárne navrhnutý pre pracovné stanice v menších firemných sieťach.

V sekcii Používanie ESET Endpoint Security samostatne nájdete jednotlivé časti pomocníka rozdelené do niekoľkých kapitol a podkapitol s cieľom poskytnúť lepšiu orientáciu a kontext. Nájdete tu aj informácie týkajúce sa stiahnutia, inštalácie a aktivácie.

Používanie programu ESET Endpoint Security spolu s nástrojom ESET Security Management Center v podnikovom prostredí vám umožňuje jednoducho spravovať akékoľvek množstvo klientskych pracovných staníc, zavádzať politiky a pravidlá, monitorovať detekcie a vzdialene konfigurovať klientske zariadenia z akéhokoľvek počítača v sieti.

Kapitola Časté otázky obsahuje niektoré z najčastejšie sa vyskytujúcich otázok a problémov, s ktorými sa môžete stretnúť.


Vlastnosti a výhody

Prepracované používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie v novej verzii bolo značne vylepšené a zjednodušené na základe výsledkov používateľského testovania. Všetky popisy a oznámenia boli dôkladne skontrolované a rozhranie teraz navyše poskytuje podporu pre jazyky písané sprava doľava, ako sú hebrejčina a arabčina. Online pomocník je teraz integrovaný do ESET Endpoint Security a poskytuje dynamicky aktualizovaný podporný obsah pre používateľov.

Antivírus a antispyware

Proaktívne deteguje a lieči známe i neznáme vírusy, červy, trójske konerootkity. Pokročilá heuristika odhaľuje dokonca aj doteraz neznáme hrozby a neutralizuje ich skôr, než môžu spôsobiť škodu vo vašom počítači. Ochrana prístupu na web a antiphishingová ochrana spočíva hlavne v monitorovaní komunikácie prehliadačov internetových stránok so vzdialenými servermi (vrátane SSL). Ochrana e-mailových klientov zabezpečuje kontrolu e-mailovej komunikácie prijímanej prostredníctvom protokolov POP3(S)IMAP(S).

Pravidelné aktualizácie

Pravidelné aktualizácie detekčného jadra (v predchádzajúcich verziách pod názvom „vírusová databáza“) a programových súčastí sú základným predpokladom na zaistenie maximálnej úrovne zabezpečenia vášho počítača.

ESET LiveGrid®
(cloudový reputačný systém)

Používateľ môže overiť reputáciu súborov a spustených procesov priamo v ESET Endpoint Security.

Vzdialená správa

ESET Security Management Center vám umožňuje spravovať v sieťovom prostredí z jedného miesta všetky produkty spoločnosti ESET nainštalované na pracovných staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach. Pomocou nástroja ESET Security Management Center Web Console (ESMC Web Console) môžete nasadiť bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, sledovať stav systému a pohotovo reagovať na problémy alebo hrozby na vzdialených počítačoch.

Ochrana pred sieťovými útokmi

Analyzuje obsah sieťovej komunikácie a chráni pred sieťovými útokmi. Akákoľvek komunikácia, ktorá je považovaná za nebezpečnú, bude blokovaná.

Webová kontrola (len v ESET Endpoint Security)

Webová kontrola vám umožňuje blokovať webové stránky, ktoré môžu obsahovať potenciálne nežiaduci obsah. Okrem toho môžu zamestnávatelia alebo systémoví administrátori zakázať prístup na 27 predvolených kategórií a 140 podkategórií webových stránok.