Ochrana e-mailových klientov

Integrácia programu ESET Endpoint Security s e‑mailovým klientom zlepšuje úroveň aktívnej ochrany pred škodlivým kódom v e‑mailových správach. V prípade, že je daný e‑mailový klient podporovaný, je možné povoliť integráciu v programe ESET Endpoint Security. Pri integrácii dochádza k vloženiu panela nástrojov ESET Endpoint Security priamo do e‑mailového klienta, čo prispieva k účinnejšej kontrole e‑mailových správ. Nastavenia integrácie sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e‑mail > Ochrana e‑mailových klientov > E‑mailové klienty.

CONFIG_MAIL_MISC

Integrácia s e-mailovými klientmi

V tomto okne je možné aktivovať integráciu s podporovanými e-mailovými klientmi, ktorými v súčasnej verzii sú: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail. E-mailová ochrana funguje v rámci týchto klientov prostredníctvom pluginu. Hlavnou výhodou je nezávislosť od použitého protokolu. V prípade šifrovanej komunikácie program takto od e-mailového klienta dostáva na kontrolu už dešifrované správy. Kompletný zoznam podporovaných e-mailových klientov a ich verzií nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

Možnosť Vypnúť kontrolu pri zmene obsahu priečinka s doručenou poštou odporúčame použiť v prípade, ak pozorujete spomalenie systému pri práci s e‑mailovým klientom.

Kontrolovať e-maily

Zapnúť e‑mailovú ochranu prostredníctvom pluginov klienta – ak je táto možnosť deaktivovaná, ochrana prostredníctvom pluginov e‑mailového klienta je vypnutá.

Prijaté e­maily – ak je funkcia zapnutá, kontroluje prijaté e-mailové správy.

Odoslané e­maily – ak je funkcia zapnutá, kontroluje odoslané e-mailové správy.

Prečítané e­maily – ak je funkcia zapnutá, kontroluje prečítané e-mailové správy.

note

Poznámka

Odporúčame ponechať možnosť Zapnúť e‑mailovú ochranu prostredníctvom pluginov klienta aktívnu. V prípade, že integrácia nie je povolená alebo funkčná, bude e‑mailová komunikácia stále chránená filtrovaním protokolov (IMAP/IMAPS a POP3/POP3S).

S infikovaným e-mailom vykonať nasledujúcu akciu

Žiadna akcia – ak je táto možnosť povolená, program nájde e-mailové správy s infikovanými prílohami, no nevykoná s nimi žiadnu akciu.

Odstrániť e­mail – program upozorní používateľa na infikované prílohy a odstráni celú e-mailovú správu.

Presunúť e-mail do priečinka vymazaných správ – program bude automaticky presúvať infikované správy do priečinka Vymazané správy.

Presunúť e-mail do priečinka (predvolená akcia) – program bude automaticky presúvať infikované správy do zadaného priečinka.

Priečinok – uveďte priečinok, do ktorého bude program presúvať správy, v ktorých boli zachytené infiltrácie.

Opakovať kontrolu po aktualizácii – ak je táto možnosť povolená, program opätovne skontroluje infikované správy po aktualizácii detekčného jadra.

Zohľadniť výsledky kontroly iných modulov – modul e­mailovej ochrany bude môcť namiesto opätovnej kontroly využívať výsledky kontroly vykonanej iným modulom ochrany.