Riešenie problémov s filtrovaním protokolov

Ak ste zaznamenali problémy s vaším webovým prehliadačom alebo e‑mailovým klientom, v prvom rade treba zistiť, či je problém spôsobený kontrolou protokolov. Pre overenie tejto možnosti skúste dočasne vypnúť kontrolu protokolov v rozšírených nastaveniach (nezabudnite kontrolu znova zapnúť, keď skončíte, v opačnom prípade ostanú webové prehliadače a e-mailové klienty nechránené). Ak sa po vypnutí kontroly protokolov váš problém viac neprejavuje, je možné, že ide o jeden z nasledujúcich problémov:

Problémy aktualizácie alebo zabezpečenia komunikácie

Ak aplikácia hlási problém s aktualizáciou alebo so zabezpečením komunikačných kanálov:

Ak je zapnutá kontrola protokolov SSL, skúste ju dočasne vypnúť. Ak to pomôže, môžete túto kontrolu naďalej používať a umožniť aktualizáciu vytvorením výnimky pre problémovú komunikáciu:
Prepnite kontrolu protokolu SSL na interaktívny mód. Spustite znova aktualizáciu. Malo by sa zobraziť dialógové okno o šifrovanej komunikácii. Uistite sa, že aplikácia v okne je tá, ktorej problém riešite, a že certifikát pochádza z aktualizačného servera. Označte možnosť Zapamätať si akciu pre tento certifikát a vyberte Ignorovať. Ak sa nezobrazia ďalšie relevantné dialógové okná, môžete prepnúť režim filtrovania späť na automatický a problém by mal byť vyriešený.

Ak aplikácia nie je webový prehliadač alebo e-mailový klient, môžete ju kompletne vylúčiť z kontroly protokolov (ak vylúčite z kontroly e-mailový klient alebo webový prehliadač, vystavíte tým váš počítač riziku infiltrácie). Aplikácie, ktorých komunikácia už bola predtým filtrovaná kontrolou protokolov, by už mali byť v zozname dostupnom pri pridávaní výnimky, takže manuálne pridanie by už nemalo byť potrebné.

Problém s prístupom na sieťové zariadenie

Ak nemáte prístup k funkcionalitám zariadení na vašej sieti (napríklad otváranie webovej stránky webkamery alebo prehranie videa na domácom multimediálnom prehrávači), skúste pridať Ipv4 a Ipv6 adresy do zoznamu vylúčených adries.

Problém s konkrétnou webovou stránkou

Pre vylúčenie webstránky z kontroly protokolov použite manažment URL adries. Napríklad, ak nemáte prístup k stránke https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html, skúste pridať *gmail.com* do zoznamu webových stránok vylúčených z kontroly.

Chyba "Niektoré podporované aplikácie na import koreňového certifikátu sú ešte spustené.“

Ak povolíte kontrolu protokolu SSL, ESET Endpoint Security sa postará, aby nainštalované aplikácie dôverovali spôsobu kontroly protokolov SSL naimportovaním certifikátu do ich úložného priestoru certifikátov. Pri niektorých aplikáciách to nie je možné vykonať za behu. Napríklad ani v aplikáciách Firefox a Opera. Uistite sa preto, že nie sú spustené (napríklad cez Správcu úloh – skontrolujte, či sa v zozname Procesy nenachádza firefox.exe alebo opera.exe) a skúste znova.

Chyba o nedôveryhodnom vydavateľovi alebo neplatnom podpise certifikátu

Toto oznámenie znamená, že import certifikátu popísaný vyššie zlyhal. V prvom rade sa uistite, že žiadna zo zmienených aplikácií nebeží. Potom vypnite kontrolu protokolu SSL a následne ju zapnite. Tento postup znova spustí import.