Filtrovanie protokolov

Antivírusovú ochranu aplikačných protokolov zabezpečuje skenovacie jadro ThreatSense, v ktorom sú sústredené všetky pokročilé metódy detekcie malvéru. Filtrovanie protokolov prebieha automaticky a nezávisle od použitého internetového prehliadača alebo e‑mailového klienta. Meniť nastavenia SSL je možné v Rozšírených nastaveniach (F5) v sekcii Web a e‑mail > SSL/TLS.

Zapnúť kontrolu obsahu aplikačných protokolov – zapne/vypne filtrovanie protokolov. Súčasti programu ESET Endpoint Security (Ochrana prístupu na web, Ochrana e-mailových klientov, Antiphishingová ochrana, Webová kontrola) sú závislé na tomto nastavení a po vypnutí filtrovania protokolov nebudú funkčné.

Vylúčené aplikácie – umožňuje vylúčenie aplikácie z filtrovania protokolov. Odporúčame použiť v prípade, že filtrovanie protokolov obmedzuje spojenie.

Vylúčené IP adresy – umožňuje vylúčenie IP adresy z filtrovania protokolov. Odporúčame použiť v prípade, že filtrovanie protokolov obmedzuje spojenie.

example

Príklady vylúčených IP adries

IPv4 adresy a masky:

192.168.0.10 – IP adresa individuálneho počítača, pre ktorý sa má uplatniť pravidlo.

192.168.0.1192.168.0.99 – začiatočná a koncová IP adresa na stanovenie rozsahu IP adries (skupiny počítačov), pre ktoré sa má uplatniť pravidlo.

Podsieť (skupina počítačov) definovaná IP adresou a maskou. Napríklad, 255.255.255.0 je maska siete pre predponu 192.168.1.0/24, čo znamená rozsah adries od 192.168.1.1 do 192.168.1.254.

IPv6 adresy a masky:

2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5 – IPv6 adresa individuálneho počítača, pre ktorý sa má uplatniť pravidlo.

2002:c0a8:6301:1::1/64 – IPv6 adresa s dĺžkou predpony 64 bitov, čo znamená 2002:c0a8:6301:0001:0000:0000:0000:0000 až 2002:c0a8:6301:0001:ffff:ffff:ffff:ffff