Ochrana prístupu na web

Internetové pripojenie patrí do štandardnej výbavy osobných počítačov. Zároveň sa stalo aj hlavným médiom prenosu škodlivého softvéru. Ochrana prístupu na web spočíva hlavne v monitorovaní komunikácie prehliadačov internetových stránok so servermi, ktorá prebieha podľa pravidiel protokolu HTTP a HTTPS.

Prístup na webové stránky, ktoré sú známe ich nebezpečným obsahom, je vždy blokovaný skôr, ako je obsah stiahnutý. Všetky ostatné webové stránky sú kontrolované technológiou ThreatSense pri ich načítaní a ak obsahujú škodlivý obsah, sú zablokované. Ochrana prístupu na web obsahuje dve ochranné vrstvy, blokovanie podľa blacklistu a blokovanie podľa obsahu.

Odporúčame zapnúť Ochranu prístupu na web pre zabezpečenie ochrany pred internetovými hrozbami. Nastavenia webovej ochrany sú prístupné z hlavného okna ESET Endpoint Security v sekcii Nastavenia > Ochrana internetu > Ochrana prístupu na web.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM


Ak dôjde k zablokovaniu webovej stránky, Ochrana prístupu na web zobrazí vo vašom prehliadači nasledujúcu správu:

WEB_BLOCKED

note

Ilustrované inštrukcie

Berte, prosím, na vedomie, že nasledujúce články Databázy znalostí spoločnosti ESET môžu byť dostupné len v anglickom jazyku:

Ako v programe ESET Endpoint Security odblokovať bezpečnú webovú stránku na konkrétnej pracovnej stanici

Ako pomocou nástroja ESET Security Management Center odblokovať bezpečnú webovú stránku na koncovom zariadení


V sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana prístupu na web sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Základné – umožňuje zapnúť alebo vypnúť túto funkciu v Rozšírených nastaveniach.

Webové protokoly – umožňuje nastaviť kontrolu pre štandardné protokoly, ktoré využíva väčšina internetových prehliadačov.

Manažment URL adries – umožňuje definovať zoznamy URL adries, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly.

Parametre ThreatSense – Detailnejšie nastavenia kontroly, ako napr. typy súborov, ktoré si želáte kontrolovať (maily, archívy, atď.), metódy detekcie pre Ochranu prístupu na web.

CONFIG_WEB_ACCESS