ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Profily sieťového pripojenia

Profily sú účinným nástrojom na kontrolu správania funkcie Ochrana sieťového pripojenia v programe ESET Endpoint Security v prípade konkrétnych sieťových pripojení. Pri vytváraní alebo úprave pravidiel firewallu, IDS pravidiel alebo pravidiel ochrany pred útokmi hrubou silou môžete takéto pravidlá priradiť konkrétnemu profilu alebo ich aplikovať na všetky profily. Keď sa pre sieťové pripojenie aktivuje konkrétny profil, budú použité len globálne pravidlá (pravidlá bez priradeného profilu) a pravidlá, ktoré boli priradené priamo k danému profilu. Používateľ môže vytvoriť viacero profilov s rôznymi pravidlami, ktoré budú priradené k sieťovým pripojeniam, vďaka čomu môže jednoducho meniť správanie firewallu.

Profily sieťového pripojenia a ich priradenie môžete konfigurovať v sekcii Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana sieťového pripojenia > Ochrana sieťového pripojenia.

Priradenie profilu sieťového pripojenia – umožňuje vám vybrať, či sa má novoobjaveným sieťovým pripojeniam automaticky priradiť prednastavený alebo vlastný profil na základe aktivátorov nakonfigurovaných v profiloch sieťového pripojenia (v takom prípade z roletového menu vyberte možnosť Automaticky), alebo či sa vám má pri každom zachytení nového sieťového pripojenia zobraziť výzva na nastavenie ochrany siete a manuálne priradenie profilu (v takom prípade z roletového menu vyberte možnosť Spýtať sa).

Konkrétny profil sieťového pripojenia môžete priradiť aj manuálne v hlavnom okne programu v sekcii Nastavenia > Sieť > Sieťové pripojenia. Prejdite kurzorom myši na požadované sieťové pripojenie, kliknutím na ikonu menu three_dots_menu > Upraviť otvorte okno Nastavenie ochrany siete a vyberte profil.

Profily sieťového pripojenia – kliknutím na tlačidlo Upraviť pridáte alebo upravíte profily sieťového pripojenia.

Nasledujúce profily sú preddefinované a nie je možné ich upraviť/odstrániť:

Súkromný – pre dôveryhodné siete (domácu alebo pracovnú sieť). Váš počítač a zdieľané súbory uložené na počítači budú viditeľné zo siete a systémové prostriedky budú dostupné pre ostatných používateľov v sieti (prístup k zdieľaným súborom a tlačiarňam, ako aj prichádzajúca RPC komunikácia budú povolené a služba zdieľania pracovnej plochy bude takisto dostupná). Toto nastavenie odporúčame použiť pri bezpečných lokálnych sieťach. Tento profil sa automaticky priradí k sieťovému pripojeniu, ak je v systéme Windows použitá konfigurácia domény alebo súkromnej siete.

Verejný – pre nedôveryhodné siete (verejné siete). Súbory a priečinky uložené vo vašom systéme nebudú zdieľané ani viditeľné pre ostatných používateľov v sieti a zdieľanie systémových prostriedkov bude deaktivované. Toto nastavenie odporúčame použiť pri pripojení k bezdrôtovým sieťam. Tento profil sa automaticky priradí ku každému sieťovému pripojeniu, ktoré nie je v systéme Windows nakonfigurované ako doména alebo súkromná sieť.

Keď sa pre sieťové pripojenie zapne iný profil, zobrazí sa oznámenie v pravom dolnom rohu obrazovky.