ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pridanie alebo úprava profilov sieťového pripojenia

Profily sieťového pripojenia môžete pridať alebo upraviť v sekcii Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana sieťového pripojenia > Ochrana sieťového pripojenia > Profily sieťového pripojenia > Upraviť. Ak chcete profil upraviť, musíte ho vybrať zo zoznamu v okne Profily sieťového pripojenia.

Nasledujúce profily sú preddefinované a nie je možné ich upraviť/odstrániť:

Súkromný – pre dôveryhodné siete (domácu alebo pracovnú sieť). Váš počítač a zdieľané súbory uložené na počítači budú viditeľné zo siete a systémové prostriedky budú dostupné pre ostatných používateľov v sieti (prístup k zdieľaným súborom a tlačiarňam, ako aj prichádzajúca RPC komunikácia budú povolené a služba zdieľania pracovnej plochy bude takisto dostupná). Toto nastavenie odporúčame použiť pri bezpečných lokálnych sieťach. Tento profil sa automaticky priradí k sieťovému pripojeniu, ak je v systéme Windows použitá konfigurácia domény alebo súkromnej siete.

Verejný – pre nedôveryhodné siete (verejné siete). Súbory a priečinky uložené vo vašom systéme nebudú zdieľané ani viditeľné pre ostatných používateľov v sieti a zdieľanie systémových prostriedkov bude deaktivované. Toto nastavenie odporúčame použiť pri pripojení k bezdrôtovým sieťam. Tento profil sa automaticky priradí ku každému sieťovému pripojeniu, ktoré nie je v systéme Windows nakonfigurované ako doména alebo súkromná sieť.

Navrch/Vyššie/Nižšie/Naspodok UP_DOWN – umožňuje nastaviť prioritu profilov sieťového pripojenia (profily sieťového pripojenia sa vyhodnocujú a používajú podľa nastavenej priority, pričom sa vždy použije prvý zodpovedajúci profil).

Pridanie alebo úprava profilu

Vlastný profil sieťového pripojenia umožňuje použiť pravidlá firewallu, pravidlá ochrany pred útokmi hrubou silou a definovať ďalšie nastavenia pre konkrétne sieťové pripojenia. V sekcii Aktivátory určíte, ku ktorým sieťovým pripojeniam bude vlastný profil priradený.

Ak chcete otvoriť editor profilov, v okne Profily sieťového pripojenia:

  • Kliknite na Pridať.
  • Vyberte jeden z existujúcich profilov a kliknite na Upraviť.
  • Vyberte jeden z existujúcich profilov a kliknite na Kopírovať.

Názov – vami zadefinovaný názov profilu.

Popis – popis profilu na jeho jednoduchšiu identifikáciu.

Dodatočné dôveryhodné adresy – zadefinované adresy sa pridajú do dôveryhodnej zóny sieťového pripojenia, ku ktorému je tento profil priradený (bez ohľadu na typ ochrany siete).

Dôveryhodné pripojenie – váš počítač a zdieľané súbory uložené na počítači budú viditeľné zo siete a systémové prostriedky budú dostupné pre ostatných používateľov v sieti (prístup k zdieľaným súborom a tlačiarňam, ako aj prichádzajúca RPC komunikácia budú povolené a služba zdieľania pracovnej plochy bude takisto dostupná). Toto nastavenie odporúčame použiť pri vytváraní profilu pre zabezpečené pripojenie k lokálnej sieti. Všetky priamo pripojené podsiete sa tiež považujú za dôveryhodné. Napríklad ak má sieťový adaptér pre túto sieť IP adresu 192.168.1.5 a masku podsiete 255.255.255.0, podsieť 192.168.1.0/24 bude pridaná do dôveryhodnej zóny daného sieťového pripojenia. Ak má adaptér viac adries/podsietí, všetky budú dôveryhodné.

Upozorniť na slabé šifrovanie siete Wi‑Fi – ESET Endpoint Security zobrazí oznámenie na ploche, ak sa pripojíte do nezabezpečenej alebo slabo zabezpečenej bezdrôtovej siete.

Aktivátory – používateľom nastavené podmienky, pri splnení ktorých sa sieťovému pripojeniu priradí príslušný profil sieťového pripojenia. Podrobné vysvetlenie nájdete v kapitole Aktivátory.