ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktivátory

Aktivátory predstavujú používateľom nastavené podmienky, pri splnení ktorých sa sieťovému pripojeniu priradí príslušný profil sieťového pripojenia. Ak má pripojená sieť rovnaké atribúty, aké sú definované v aktivátoroch v rámci profilu, daný profil sa aplikuje na pripojenú sieť. Profil sieťového pripojenia môže mať jeden alebo viacero aktivátorov. V prípade viacerých aktivátorov sa použije logický operátor OR (musí byť splnená aspoň jedna podmienka). Aktivátory môžete nastaviť v editore profilu sieťového pripojenia. Vytváranie vlastných profilov sieťového pripojenia sa odporúča len skúseným používateľom.

K dispozícii sú nasledujúce aktivátory (ak chcete poznať podrobnosti o sieti, ku ktorej ste sa pripojili, pozrite si kapitolu Sieťové pripojenia):

arrow_down_business Adaptér

arrow_down_business DNS

arrow_down_business WINS

arrow_down_business DHCP

arrow_down_business Predvolená brána

arrow_down_business Wi-Fi

arrow_down_business Profil systému Windows

arrow_down_business Overenie