ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Skupiny IP adries

Skupina IP adries je súbor IP adries, ktoré spolu tvoria jednu logickú skupinu IP adries. Skupiny sú užitočné, ak potrebujete použiť rovnakú skupinu IP adries vo viacerých pravidlách firewallu alebo pravidlách ochrany pred útokmi hrubou silou. ESET Endpoint Security obsahuje aj prednastavené skupiny IP adries, v prípade ktorých sa uplatňujú interné pravidlá. Príkladom takejto skupiny je napríklad Dôveryhodná zóna. Dôveryhodná zóna predstavuje skupinu sieťových adries, kde váš počítač a zdieľané súbory uložené na počítači budú viditeľné zo siete a systémové prostriedky budú dostupné pre ostatných používateľov v sieti.

Pridanie skupiny IP adries:

  1. Otvorte Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana sieťového pripojenia > Skupiny IP adries > Upraviť.
  2. Kliknite na tlačidlo Pridať, zadajte Názov a Popis zóny a do poľa Vzdialená adresa počítača (IPv4, Ipv6, rozsah, maska) zadajte vzdialenú IP adresu.
  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava skupín IP adries.