ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Úprava skupín IP adries

Viac informácií o skupinách IP adries nájdete v kapitole Skupiny IP adries.

Stĺpce

Názov – názov skupiny vzdialených počítačov.

Popis – všeobecný popis skupiny.

IP adresy – vzdialené IP adresy, ktoré patria do konkrétnej skupiny IP adries.

Ovládacie prvky

Ak ste sa rozhodli pridať alebo upraviť skupinu IP adries, budú dostupné nasledujúce polia:

Názov – názov skupiny vzdialených počítačov.

Popis – všeobecný popis skupiny.

Vzdialená adresa počítača (IPv4, IPv6, rozsah, maska) – pridanie vzdialenej adresy, rozsahu adries alebo podsiete.

Odstrániť – odstránenie zóny zo zoznamu.


note

Prednastavené skupiny IP adries nie je možné odstrániť.


example

Príklady IP adries

Pridanie IPv4 adresy:

Samostatná adresa – zadanie IP adresy individuálneho počítača (napríklad 192.168.0.10).

Rozsah adries – zadáva sa začiatočná a koncová IP adresa na stanovenie rozsahu IP adries skupiny počítačov (napr. 192.168.0.1-192.168.0.99).

Podsieť – skupina počítačov patriacich do určitej podsiete. Zadáva sa IP adresa a maska podsiete. 255.255.255.0 je napríklad sieťová maska pre podsieť 192.168.1.0. Ak chcete vylúčiť celú podsieť, zadajte 192.168.1.0/24.

Pridanie IPv6 adresy:

Samostatná adresa – zadanie IP adresy individuálneho počítača (napr. 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Podsieť – skupina počítačov patriacich do určitej podsiete. Zadáva sa IP adresa a maska podsiete (napr. 2002:c0a8:6301:1::1/64).