ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ochrana pred útokmi hrubou silou

Ochrana pred útokmi hrubou silou blokuje pokusy o uhádnutie hesiel pre služby SMB a RDP. Útok hrubou silou je metóda systematického testovania možných kombinácií písmen, číslic a symbolov s cieľom prelomiť heslo. Ak chcete nakonfigurovať ochranu pred útokmi hrubou silou, prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana sieťového pripojenia > Ochrana pred sieťovými útokmi > Ochrana pred útokmi hrubou silou.

Zapnúť ochranu pred útokmi hrubou silou – ESET Endpoint Security kontroluje obsah sieťovej komunikácie a blokuje pokusy o uhádnutie hesiel.

Pravidlá – umožňujú vytvárať, upravovať a zobrazovať pravidlá pre prichádzajúce a odchádzajúce sieťové pripojenia. Viac informácií nájdete v kapitole Pravidlá.

Vylúčenia – zoznam vylúčených detekcií definovaných na základe IP adresy alebo cesty k aplikácii. Vylúčenia môžete vytvárať a upravovať v konzole ESET PROTECT. Viac informácií nájdete v kapitole Vylúčenia.