ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pravidlá firewallu

Pravidlá firewallu predstavujú zoznam podmienok, podľa ktorých sú testované všetky sieťové pripojenia, pričom na splnenie týchto podmienok sa viažu definované akcie. Pomocou pravidiel firewallu je teda možné definovať, aká akcia sa má vykonať s pripojením spĺňajúcim podmienky daného pravidla.

Pravidlá sa vyhodnocujú zhora nadol a ich priorita je uvedená v prvom stĺpci. To znamená, že pri každom testovanom sieťovom spojení bude uplatnená akcia prvého pravidla, ktorého podmienky boli splnené.

Z pohľadu smeru komunikácie je možné sieťové spojenia rozdeliť na prichádzajúce a odchádzajúce. Prichádzajúce spojenie je inicializované na vzdialenej strane, keď sa vzdialené zariadenie snaží nadviazať spojenie s lokálnym systémom (lokálnou stranou). V prípade odchádzajúceho spojenia je situácia opačná, teda lokálna strana nadväzuje spojenie so vzdialeným zariadením.

V prípade zachytenia neznámej komunikácie je potrebné zvážiť, či ju povoliť alebo zamietnuť. Nevyžiadané, nezabezpečené alebo úplne neznáme spojenia predstavujú pre systém bezpečnostné riziko. Pri takejto komunikácii je vhodné venovať pozornosť hlavne vzdialenému zariadeniu a aplikácii, ktoré sa pokúšajú nadviazať spojenie s vaším počítačom. Mnohé infiltrácie sa snažia získať a odoslať súkromné dáta alebo sťahujú iné škodlivé aplikácie na používateľské pracovné stanice. Práve takéto spojenia je možné pomocou firewallu odhaliť a zablokovať.

Pravidlá firewallu môžete zobraziť a upraviť v sekcii Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana sieťového pripojenia > Firewall > Pravidlá > Upraviť.

Ak máte veľa pravidiel firewallu, môžete použiť filter na zobrazenie len určitých pravidiel. Ak chcete filtrovať pravidlá firewallu, kliknite na možnosť Ďalšie filtre nad zoznamom pravidiel firewallu. Pravidlá môžete filtrovať podľa týchto kritérií:

  • Pôvod
  • Smer
  • Akcia
  • Dostupnosť

Štandardne sú predvolené pravidlá firewallu skryté. Ak chcete zobraziť všetky preddefinované pravidlá, deaktivujte prepínač vedľa položky Skryť vstavané (predvolené) pravidlá. Tieto pravidlá môžete deaktivovať, ale nemôžete ich zmazať.


note

Kliknutím na ikonu vyhľadávania ICON_SCAN v pravom hornom rohu vyhľadáte pravidlo.

Stĺpce

Priorita – pravidlá sa vyhodnocujú zhora nadol a ich priorita je uvedená v prvom stĺpci.

Zapnuté – zobrazuje, či je pravidlo aktívne alebo neaktívne; začiarknutím príslušného políčka je možné pravidlo aktivovať.

Aplikácia – aplikácia, pre ktorú bude pravidlo platiť.

Smer – zobrazuje smer komunikácie (dnu/von/oba).

Akcia – zobrazuje stav komunikácie po uplatnení pravidla (povolené/zakázané/pýtať sa).

Názov – názov pravidla. Ikona ESET ICON_HELP_PRODUCT predstavuje predvolené pravidlo.

Počet uplatnení – celkový počet uplatnení pravidla.

Kliknutím na ikonu rozbalenia ICON_EXPAND zobrazíte podrobnosti o pravidle.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Ovládacie prvky

Pridaťpridanie nového pravidla.

Upraviťúprava existujúceho pravidla.

Odstrániť – odstránenie existujúceho pravidla.

Kopírovať – vytvorenie kópie vybraného pravidla.

UP_DOWN Navrch/Vyššie/Nižšie/Naspodok – šípky, ktoré vám umožňujú meniť prioritu pravidiel v zozname (pravidlá sa uplatňujú zhora nadol).