ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pridanie alebo úprava pravidiel firewallu

Pravidlá firewallu predstavujú podmienky, podľa ktorých sú testované všetky sieťové pripojenia, pričom na splnenie týchto podmienok sa viažu definované akcie. Pridanie alebo úprava pravidiel firewallu môžu byť potrebné v prípade zmeny sieťových nastavení (napríklad pri zmene sieťovej adresy vzdialenej strany alebo čísla portu) s cieľom zabezpečiť správne fungovanie aplikácie, ktorú ovplyvňuje pravidlo. Skúsený používateľ by si mal vytvoriť vlastné pravidlá firewallu.


note

Berte, prosím, na vedomie, že nasledujúce články Databázy znalostí spoločnosti ESET môžu byť dostupné len v anglickom jazyku:

Ak chcete pridať alebo upraviť pravidlo firewallu, otvorte Rozšírené nastavenia > Ochrana > Ochrana sieťového pripojenia > Firewall > Pravidlá > Upraviť. V okne Pravidlá firewallu kliknite na Pridať alebo Upraviť.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_GENERAL

Názov – zadajte názov pravidla.

Zapnuté – pomocou prepínača pravidlo aktivujete.

Pridanie akcií a podmienok pre pravidlo firewallu:

arrow_down_business Akcia

arrow_down_business Aplikácia

arrow_down_business Smer

arrow_down_business Protokol IP

arrow_down_business Lokálny hostiteľ

arrow_down_business Lokálny port

arrow_down_business Vzdialený hostiteľ

arrow_down_business Vzdialený port

arrow_down_business Profil


example

V tomto príklade si vytvoríme nové pravidlo, ktoré povolí webovému prehliadaču Firefox pristupovať k webovým stránkam na Internete/lokálnej sieti:

  1. V sekcii Akcia vyberte možnosť Akcia > Povoliť.
  2. V sekcii Aplikácia zadajte Cestu k aplikácii webového prehliadača (napr. C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). Nezadávajte len názov aplikácie.
  3. V sekcii Smer vyberte Smer > Von.
  4. V sekcii Protokol IP vyberte z roletového menu Protokol možnosť TCP a UDP.
  5. V sekcii Vzdialený port pridajte čísla portov: 80,443 na umožnenie štandardného prehliadania.

note

Prednastavené pravidlá je možné upravovať len v obmedzenej miere.