ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Dialógové okno – Ukončenie učiaceho sa režimu

Po ukončení používania učiaceho sa režimu budete vyzvaný na prepnutie firewallu do interaktívneho režimu alebo režimu politík. Ak je firewall v učiacom sa režime, nové pravidlá sú vytvárané bez interakcie používateľa.

Podrobnejšie informácie o každom režime filtrovania nájdete v časti Režimy filtrovania.


note

Odporúčame skontrolovať pravidlá vytvorené v učiacom sa režime kliknutím na možnosť Otvoriť editor pravidiel.