ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nastavenie ochrany siete

Keď sa objaví nová sieť, ESET Endpoint Security pre ňu v predvolenom nastavení použije konfiguráciu zo systému Windows. Ak chcete, aby sa pri nájdení novej siete zobrazilo dialógové okno, nastavte priraďovanie profilu Ochrany siete na možnosť Spýtať sa. K nastaveniu ochrany siete budete vyzvaný vždy, keď sa váš počítač pripojí k novej sieti.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

Môžete si vybrať z nasledujúcich profilov sieťového pripojenia:

Automatický – ESET Endpoint Security vyberie profil automaticky na základe aktivátorov nakonfigurovaných pre každý profil.

Súkromný – pre dôveryhodné siete (domácu alebo pracovnú sieť). Váš počítač a zdieľané súbory uložené na počítači budú viditeľné zo siete a systémové prostriedky budú dostupné pre ostatných používateľov v sieti (prístup k zdieľaným súborom a tlačiarňam, ako aj prichádzajúca RPC komunikácia budú povolené a služba zdieľania pracovnej plochy bude takisto dostupná). Toto nastavenie odporúčame použiť pri bezpečných lokálnych sieťach. Tento profil sa automaticky priradí k sieťovému pripojeniu, ak je v systéme Windows použitá konfigurácia domény alebo súkromnej siete.

Verejný – pre nedôveryhodné siete (verejné siete). Súbory a priečinky uložené vo vašom systéme nebudú zdieľané ani viditeľné pre ostatných používateľov v sieti a zdieľanie systémových prostriedkov bude deaktivované. Toto nastavenie odporúčame použiť pri pripojení k bezdrôtovým sieťam. Tento profil sa automaticky priradí ku každému sieťovému pripojeniu, ktoré nie je v systéme Windows nakonfigurované ako doména alebo súkromná sieť.

Profil definovaný používateľom – z roletového menu môžete vybrať vami vytvorený profil. Táto možnosť je k dispozícii len vtedy, ak ste vytvorili aspoň jeden vlastný profil.


warning

Nesprávnym nastavením siete vystavujete počítač potenciálnemu bezpečnostnému riziku.