Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona dostępu do sieci

Ochrona przed dostępem do sieci umożliwia skonfigurowanie wszystkich połączeń sieciowych. Możesz zezwolić na dostęp / odmówić dostępu do komputera w określonych sieciach, zezwolić na dostęp / odmówić dostępu do urządzeń sieciowych z komputera i inne w zależności od konfiguracji. Domyślnie ESET Endpoint Security ma wstępnie skonfigurowane reguły Zapory sieciowej i ochronę dostępu do sieci dla maksymalnego bezpieczeństwa. Jednak określone środowiska mogą wymagać konfiguracji niestandardowej. Zmiana ustawień domyślnych powinna być wykonywana tylko przez doświadczonego użytkownika.

CONFIG_NETWORK_PROTECTION

W obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do sieci można skonfigurować następujące ustawienia (kliknij poniższe łącza, aby uzyskać szczegółowy opis każdej opcji ochrony dostępu do sieci):

icon_section Ochrona dostępu do sieci

Profile połączeń sieciowych – profile mogą służyć do sterowania ochroną dostępu do sieci i zaporą sieciową dla określonych połączeń sieciowych.

Zestawy adresów IP — można zdefiniować kolekcje adresów IP tworzące jedną logiczną grupę adresów IP, których można używać na potrzeby reguł zapory i ochrony przed atakami typu brute force.

Zapora

Ochrona przed atakami z sieci