Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Co zrobić, jeśli ochrona w czasie rzeczywistym nie działa

W tym rozdziale opisano problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z ochrony w czasie rzeczywistym oraz sposoby ich rozwiązywania.

Ochrona w czasie rzeczywistym jest wyłączona

Jeśli użytkownik przypadkowo wyłączy ochronę w czasie rzeczywistym, należy ponownie aktywować tę funkcję. Aby ponownie aktywować ochronę w czasie rzeczywistym, przejdź do Ustawień w głównym oknie programu i kliknij pozycję Komputer > Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym.

Jeśli ochrona w czasie rzeczywistym nie jest inicjowana podczas uruchamiania systemu, najczęściej jest to spowodowane wyłączoną opcją Włącz ochronę systemu plików w czasie rzeczywistym. Aby upewnić się, że ta opcja jest włączona, otwórz Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym.

Ochrona w czasie rzeczywistym nie wykrywa ani nie leczy zagrożeń

Należy się upewnić, że na komputerze nie ma zainstalowanych innych programów antywirusowych. Jeśli jednocześnie są zainstalowane dwa programy antywirusowe, mogą występować między nimi konflikty. Zaleca się odinstalowanie innych programów antywirusowych znajdujących się w systemie przed zainstalowaniem programu ESET.

Ochrona w czasie rzeczywistym nie jest uruchamiana

Jeśli ochrona w czasie rzeczywistym nie jest inicjowana przy uruchamianiu systemu (a opcja Włącz ochronę systemu plików w czasie rzeczywistym jest włączona), może to być spowodowane konfliktami z innymi programami. Aby rozwiązać ten problem, Utwórz Dziennik aplikacji ESET SysInspector i prześlij go do pomocy technicznej ESET celem analizy.