Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zestawy adresów IP

Zestaw adresów IP to zbiór adresów IP, które tworzą jedną logiczną grupę adresów IP, przydatną w przypadku ponownego użycia tego samego zestawu adresów w wielu regułach zapory lub regułach ochrony przed atakami typu brute force. ESET Endpoint Security zawiera również wstępnie zdefiniowane zestawy adresów IP, dla których stosowane są reguły wewnętrzne. Jednym z przykładów takiej grupy jest strefa zaufana. Strefa zaufana reprezentuje grupę adresów sieciowych, w której pliki komputerowe i udostępnione, przechowywane na komputerze są widoczne dla innych użytkowników sieci, a zasoby systemowe są dostępne dla innych użytkowników w sieci.

Aby dodać zestaw adresów IP:

  1. Otwórz Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do sieci > Zestawy adresów IP > Edytuj.
  2. Kliknij Dodaj, wpisz nazwę i opis strefy i wpisz zdalny adres IP w polu Zdalny adres komputera (IPv4/IPv6, zakres, maska).
  3. Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytowanie zestawów adresów IP.