Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona przed atakami brute force

Ochrona przed atakami typu brute force blokuje ataki polegające na odgadywaniu haseł dla usług RDP i SMB. Atak brute-force to metoda odkrywania ukierunkowanego hasła poprzez systematyczne wypróbowywanie wszystkich kombinacji liter, cyfr i symboli. Aby skonfigurować ochronę przed atakami typu brute force, otwórz Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona przed dostępem do sieci > Ochrona przed atakami z sieci > Ochrona przed atakami typu brute force.

Włącz ochronę przed atakami typu brute force — ESET Endpoint Security sprawdza zawartość ruchu sieciowego i blokuje próby ataków zgadywania haseł.

Reguły – reguły ochrony przed atakami brute force umożliwiają tworzenie, edytowanie i wyświetlanie reguł dla przychodzących i wychodzących połączeń sieciowych. Aby wyświetlić więcej informacji, zobacz Reguły.

Wyłączenia – lista wykluczonych wykryć zdefiniowanych na podstawie adresu IP lub ścieżki aplikacji. Wykluczenia można tworzyć i edytować w ESET PROTECT. Aby wyświetlić więcej informacji, zobacz Wyłączenia.