Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Edytowanie zestawów adresów IP

Aby uzyskać więcej informacji o zestawach adresów IP, zobacz Zestawy adresów IP.

Kolumny

Nazwa — nazwa grupy komputerów zdalnych.

Opis — ogólny opis grupy.

Adresy IP — zdalne adresy IP należące do zestawu adresów IP.

Elementy sterujące

Po dodaniu lub edytowaniu zestawu adresów IP, dostępne są te pola:

Nazwa — nazwa grupy komputerów zdalnych.

Opis — ogólny opis grupy.

Adres zdalnego komputera (IPv4, IPv6, zakres, maska) — umożliwia dodanie zdalnego adresu, zakresu adresów lub podsieci.

Usuń — umożliwia usunięcie strefy z listy.


note

Wstępnie zdefiniowanych zestawów adresów IP nie można usunąć.


example

Przykłady adresów IP

Dodaj adres IPv4:

Pojedynczy adres — dodaje adres IP pojedynczego komputera (na przykład 192.168.0.10).

Zakres adresów — umożliwia wprowadzenie początkowego i końcowego adresu IP w celu określenia zakresu adresów IP (wielu komputerów), do których ma być stosowana reguła (na przykład 192.168.0.1–192.168.0.99).

Podsieć — podsieć (grupa komputerów) zdefiniowana przez adres IP i maskę. Na przykład 255.255.255.0 jest maską sieci dla podsieci 192.168.1.0. Aby wykluczyć cały typ podsieci w 192.168.1.0/24.

Dodaj adres IPv6:

Pojedynczy adres — dodaje adres IP pojedynczego komputera (na przykład 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Podsieć — podsieć (grupa komputerów) zdefiniowana przez adres IP i maskę (na przykład: 2002:c0a8:6301:1::1/64).