Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Warunki aktywacji

Warunki aktywacji to niestandardowe warunki, które muszą być spełnione, aby przypisać profil połączenia sieciowego do połączenia sieciowego. Jeśli połączona sieć ma te same atrybuty, które zdefiniowano w aktywatorach dla połączonego profilu sieciowego, profil zostanie zastosowany do sieci. Profil połączenia sieciowego może zawierać jeden lub wiele aktywatorów. Jeśli istnieje wiele aktywatorów, zastosowanie ma logika OR (musi być spełniony co najmniej jeden warunek). Aktywatory można zdefiniować w edytorze profilu połączenia sieciowego. Tworzenie niestandardowych profili połączeń sieciowych powinno być wykonywane przez doświadczonego użytkownika.

Dostępne są następujące warunki aktywacji (jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące sieci, z którą masz aktualnie nawiązane połączenie, zapoznaj się z tematem Połączenia sieciowe):

arrow_down_business Karta

arrow_down_business DNS

arrow_down_business WINS

arrow_down_business Protokół DHCP

arrow_down_business Brama domyślna

arrow_down_business Wi-Fi

arrow_down_business Profil systemu Windows

arrow_down_business Uwierzytelnianie