Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Połączenia sieciowe

To zaznaczenie pokazuje sieci, z którymi są podłączone karty sieciowe. Aby zobaczyć połączenia sieciowe, otwórz główne okno programu > Ustawienia > Ochrona sieci > Połączenia sieciowe.

Kliknij dwukrotnie połączenie na liście, aby wyświetlić jego szczegóły i szczegóły karty sieciowej.

Najedź kursorem na określone połączenie sieciowe i kliknij ikonę menu three_dots_menu w kolumnie Zaufane, aby wybrać jedną z następujących opcji:

  • Edytuj — otwiera okno Konfiguruj ochronę sieci, w którym można przypisać profil ochrony sieci do określonej sieci.
  • Zapomnij — resetuje domyślną konfigurację połączenia sieciowego.