Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Szczegóły połączenia sieciowego

Kliknij dwukrotnie połączenie na liście Połączenia sieciowe, aby wyświetlić jego szczegóły wraz ze szczegółami karty sieciowej. Szczegóły połączenia sieciowego i karty mogą pomóc w zidentyfikowaniu sieci, którą próbujesz skonfigurować w obszarze Ochrona dostępu do sieci.

Szczegóły połączenia sieciowego

 • Stan połączenia sieciowego
 • Data i godzina pierwszego wykrycia sieci
 • Ostatni raz, gdy sieć była aktywna
 • Całkowity czas spędzony na podłączeniu z tą siecią
 • Profil połączenia sieciowego
 • Profil połączenia sieciowego zdefiniowany w systemie Windows
 • Konfiguracja ochrony sieci (czy sieć jest zaufana)

Szczegóły karty sieciowej:

 • Typ połączenia (przewodowe, wirtualne itp.)
 • Nazwa karty sieciowej
 • Opis adaptera
 • Adres IP wraz z adresem MAC
 • Adres IPv4 i IPv6 sieci z podsiecią
 • Sufiks DNS
 • Adres IP serwera DNS
 • Adres IP serwera DHCP
 • Adres IP i MAC bramy domyślnej
 • Adres MAC karty