Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów z dostępem do sieci

Ten kreator ułatwia rozwiązywanie problemów z komunikacją spowodowanych działaniem zapory. Rozwiązywanie problemów z dostępem do sieci można znaleźć w oknie głównym programu > Ustawienia > Sieć > Rozwiąż problemy z zablokowaną komunikacją.

Wybierz, czy chcesz wyświetlać komunikację zablokowaną dla aplikacji lokalnych, czy zablokowaną komunikację z urządzeń zdalnych.

Z menu rozwijanego wybierz okres, w którym komunikacja była zablokowana. Lista Niedawno zablokowana komunikacja zawiera informacje o typie aplikacji lub urządzenia, reputacji i łącznej liczbie aplikacji i urządzeń zablokowanych w tym okresie. Aby uzyskać więcej informacji na temat zablokowanej komunikacji, kliknij opcję Szczegóły. Następnym krokiem jest odblokowanie aplikacji lub urządzenia, w przypadku którego występują problemy z łącznością.

Kliknij opcję Odblokuj, aby odblokować wcześniej zablokowaną komunikację. Jeśli nadal będą występować problemy z aplikacją lub urządzenie nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, kliknij opcję Tworzenie kolejnej reguły, aby zezwolić na całą komunikację wcześniej zablokowaną w przypadku tego urządzenia. Jeśli problem będzie nadal występował, uruchom ponownie komputer.

Kliknij Otwórz reguły zapory, aby wyświetlić reguły utworzone przez kreator. Reguły utworzone przez kreator można też wyświetlić, klikając kolejno opcje Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona dostępu do sieci > Zapora > Reguły > Edytuj.


note

Następujące artykuły z bazy wiedzy ESET mogą być dostępne tylko w języku angielskim:


important

Jeśli nie można utworzyć reguły, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Kliknij Spróbuj ponownie i powtórz proces, aby odblokować komunikację, lub utwórz inną regułę z listy zablokowanych komunikatów.