Stiahnutie offline licencie alebo licencie pre staršie verzie

Ak chcete stiahnuť licenčný súbor na offline aktiváciu produktov alebo licenčný súbor na aktiváciu starších verzií produktov, ktoré používajú prihlasovacie meno a heslo, najskôr túto možnosť aktivujte v sekcii Nastavenia a potom postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

important

Správne používanie licenčných súborov pre staršie verzie a offline aktiváciu

Offline licenčný súbor je určený na použitie výhradne na počítačoch, ktoré nie sú pripojené na internet.

Licenčné súbory pre staršie verzie produktov môžu byť použité na počítačoch pripojených na internet.

Stiahnutie offline licenčného súboru

1.V sekcii Licencie kliknite na licenciu a z kontextového menu vyberte možnosť Vytvoriť offline súbory.

eba_downloading_offline_license_0

note

Licencia obsahujúca viacero produktov

V prípade, že je v portáli ESET Business Account pridaná licencia obsahujúca viacero produktov, kliknutím na ikonu icon_expand_license_bundle v stĺpci Produkt zobrazíte všetky produkty, ktoré sú v nej zahrnuté.

2.Vyberte konkrétny Produkt, zadajte počet Jednotiek, ktoré chcete aktivovať offline, zadajte želaný názov (ukáže sa v zozname vygenerovaných offline licencií) a kliknite na Vygenerovať.
 
Ak chcete, aby produkt ESET aktivovaný týmto offline licenčným súborom bol schopný prijímať aktualizácie priamo zo serverov ESET (ak má cieľový počítač pripojenie na internet), označte možnosť Zahrnúť prihlasovacie meno a heslo. V opačnom prípade sa produkt bude musieť aktualizovať z iného zdroja (mirror), ktorý nastavíte.
 
Ak označíte možnosť Povoliť spravovanie pomocou konzoly na správu produktov ESET, zobrazí sa výzva, aby ste zadali token konzoly na správu produktov ESET. Na získanie tokenu postupujte podľa inštrukcií v online pomocníkovi pre ESET Security Management Center (ESMC) v kapitole o offline aktivácii. Keď získate token, poznačte si ho a zadajte ho do poľa Token konzoly na správu produktov ESET na portáli ESET Business Account.
eba_downloading_offline_license_1

3.Budú vygenerované nové offline licenčné súbory. Ich počet sa zobrazí vedľa počiatočného počtu jednotiek. Celkový počet dostupných jednotiek obsiahnutých v licencii, ktoré ešte neboli pridelené k žiadnej lokalite (pobočke), sa zníži o počet vami vygenerovaných offline licenčných súborov. Opäť kliknite na požadovanú licenciu a z kontextového menu vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti.

4.Kliknite na Offline súbory, následne na vygenerovaný offline licenčný súbor a vyberte možnosť Stiahnuť.

eba_downloading_offline_license_2.1

 

Ak ste si vygenerovali viacero offline licenčných súborov, označte začiarkavacie políčka vedľa tých súborov, ktoré si chcete stiahnuť, kliknite na Akcie a následne na Stiahnuť.
   

eba_downloading_offline_license_2.2

Stiahnutie licenčného súboru pre staršie verzie produktov

1.V sekcii Licencie kliknite na licenciu a z kontextového menu vyberte možnosť Stiahnuť staršiu verziu licenčného súboru.

2.Na odkrytie hesla kliknite na Zobraziť. Nakoniec kliknite na Stiahnuť.
eba_downloading_legacy_license_1