ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nastavenia

V sekcii Nastavenia máte možnosť nastaviť rôzne upozornenia, vybrať, ktoré licenčné súbory (offline a staršie verzie) budú dostupné na stiahnutie, aktivovať dvojúrovňové overovanie pre všetkých používateľov, ako aj odstrániť svoj účet ESET Business Account (EBA).

eba_settings_0

Upozornenia

Upozorniť na blížiace sa uplynutie platnosti licencie – upozornenie sa vygeneruje pre licencie, ktorým do konca platnosti zostáva 30 a menej dní. Ak zrušíte označenie tejto možnosti v stĺpci Upozornenie, informácia o stave licencie sa nezobrazí v sekcii Upozornenia. Ak chcete dostávať informácie o blížiacom sa konci platnosti licencií e‑mailom, najskôr označte začiarkavacie políčko v stĺpci Upozornenie a potom v stĺpci E‑mail.

Upozorniť na blížiace sa prečerpanie licencie – upozornenie sa vygeneruje pre licencie, ktoré budú čoskoro prečerpané (využitých 90 % licenčných jednotiek). Ak chcete dostávať informácie o blížiacom sa prečerpaní e‑mailom, najskôr označte začiarkavacie políčko v stĺpci Upozornenie a potom v stĺpci E‑mail.

Upozorniť na prečerpané licencie – upozornenie sa vygeneruje pre prečerpané licencie. Ak zrušíte označenie tejto možnosti v stĺpci Upozornenie, informácia o stave licencie sa nezobrazí v sekcii Upozornenia a daná licencia nebude v sekcii Licencia zvýraznená červenou farbou (červenou farbou bude zvýraznený iba počet jednotiek licencie).

Správa licencií

Deaktivovať jednotky nepripájajúce sa k ESET Business Account – ak je táto možnosť povolená, nastavte časové obdobie, po uplynutí ktorého budú licencie na koncových zariadeniach (distribuované z EBA) automaticky deaktivované, ak sa dané zariadenia počas stanoveného časového obdobia nepripoja k aktivačnému serveru. Služba zaisťujúca túto funkciu sa spúšťa každých 12 hodín (o 12:00 a 00:00 UTC).

Zobraziť staršie licenčné súbory pre produkty vo verzii 5 a starších – ak vám licencia povoľuje stiahnutie licenčného súboru (s príponou .lic) a Prihlasovacieho mena/Hesla, tento súbor a licenčné údaje bude možné použiť na aktiváciu starších verzií bezpečnostných produktov ESET.

Zobraziť možnosť stiahnutia pre offline licenčné súbory – ak vám licencia povoľuje stiahnutie offline licenčného súboru (s príponou .lf), tento súbor bude možné použiť na aktiváciu bezpečnostných produktov bez pripojenia na internet (offline aktivácia).

Bezpečnosť

Vyžadovať dvojúrovňové overovanie pre všetkých používateľov – ESET Secure Authentication poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany pri prihlasovaní do portálu EBA.

Zabudnúť zapamätané prihlásenia na všetkých zariadeniach

Formát dátumu

Nastaviť formát dátumu pre všetkých používateľov – pomocou roletového menu vyberte formát dátumu a času, ktorý sa má zobrazovať používateľom EBA na portáli ESET Business Account.

Správa účtov

Odstrániť ESET Business Account – ak chcete odstrániť svoj účet ESET Business Account, postupujte takto:

1.Kliknite na Odstrániť.

2.Zadajte svoje heslo, ktoré používate na prihlásenie do portálu EBA.

3.Kliknite na tlačidlo Ďalej.

4.Kliknite na Odstrániť účet.