Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Instellingen

In het scherm Instellingen kunt u diverse meldingen instellen, opgeven welke licentiebestanden (Overerfd en Offline) beschikbaar zijn om te downloaden, Verificatie op basis van twee factoren inschakelen voor alle gebruikers en ook uw ESET Business Account (EBA)-account verwijderen.

eba_settings_0

Waarschuwingen

De waarschuwing 'Verloopt binnenkort': een waarschuwing genereren voor licenties die de vervaldatum naderen (30 dagen of minder). Als u het selectievakje Waarschuwing uitschakelt, wordt de waarschuwingsstatus niet ingevuld in het scherm Waarschuwingen. Als u e-mailmeldingen voor dit type waarschuwing wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Waarschuwing in en vervolgens het selectievakje E-mail.

Waarschuwing over bijna te veel gebruikt: een waarschuwing genereren voor licenties die bijna te veel zijn gebruikt (90% gebruikt). Als u e-mailmeldingen voor dit type waarschuwing wilt inschakelen, schakelt u eerst het selectievakje Waarschuwing in en vervolgende het selectievakje E-mail.

Waarschuwing over te veel gebruikt: een waarschuwing genereren voor te veel gebruik van licenties. Als u het selectievakje Waarschuwing uitschakelt, worden te veel gebruikte licenties niet rood gemarkeerd in het scherm Licentie. Alleen het aantal eenheden is rood en de waarschuwingsstatus wordt niet ingevuld in het scherm Waarschuwingen.

Licentiebeheer

Seats deactiveren die geen verbinding maken met ESET Business Account: als deze optie is ingeschakeld, kunt u de periode instellen waarna licenties die door EBA zijn gedistribueerd en actief zijn op endpointapparaten, automatisch worden gedeactiveerd als deze apparaten geen verbinding met de activeringsserver maken. De service die voor deze functionaliteit zorgt, wordt elke 12 uur uitgevoerd, om 12.00 uur en om 00.00 uur UTC.

Verouderde licentiebestanden weergeven voor producten ouder dan versie 6: als een licentie u in staat stelt een licentiebestand (.lic) en een Gebruikersnaam/Wachtwoord te downloaden, kunnen die verificatiegegevens worden gebruikt om eerdere productversies te activeren.

De downloadoptie weergeven voor offlinelicentiebestanden: als een licentie u in staat stelt een offlinelicentiebestand (.lf) te downloaden, kan dat bestand worden gebruikt om offlineactivering uit te voeren.

Beveiliging

Verificatie op basis van twee factoren verplicht stellen voor alle gebruikers: ESET Secure Authentication kan een extra beveiligingslaag toevoegen wanneer u toegang tot uw EBA-portal hebt.

Alle onthouden apparaten vergeten

Datumnotatie

Een datumnotatie instellen voor alle gebruikers: gebruik de vervolgkeuzemenu's om een datum- en tijdnotatie te selecteren die moet worden weergegeven in de ESET Business Account-portal van uw EBA-gebruikers.

Accountbeheer

VerwijderenESET Business Account: uw ESET Business Account verwijderen:

1.Klik op Verwijderen.

2.Voer het wachtwoord in dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de EBA-portal.

3.Klik op Volgende.

4.Klik op -account verwijderen