Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Verificatie op basis van twee factoren

Om de beveiliging tijdens het aanmelden bij de ESET Business Account (EBA)-portal te verbeteren, wordt er een eenmalig wachtwoord (OTP) gegenereerd dat moet worden opgegeven wanneer de gebruiker zich heeft geverifieerd met algemene aanmeldingsgegevens.

Tweefactorauthenticatie (2FA) kan worden ingeschakeld per bedrijf of per gebruiker.


note

2FA voor alle gebruikers

Als u 2FA inschakelt voor alle gebruikers en u uitlogt bij de EBA-portal, moet u bij de volgende inlogpoging het activeringsproces voor 2FA voltooien (u kunt het proces niet annuleren wanneer het is gestart), anders wordt uw gebruikersaccount geblokkeerd voor toegang tot de EBA-portal.

Verificatie-apps van derden worden ook ondersteund.

Ondersteunde verificatieclients

2FA werkt met verificatieclients die het vereiste TOTP-protocol ondersteunen. We hebben de volgende client-apps getest:

Google Authenticator

Microsoft Authenticator

Authy

2FA inschakelen per bedrijf

Navigeer naar Instellingen > Beveiliging en schakel de schuifbalk naast Verificatie op basis van twee factoren verplicht stellen voor alle gebruikers in.

2FA inschakelen per gebruiker

Navigeer naar Gebruikersbeheer, klik op een gebruiker, selecteer Bewerken, scrol omlaag en schakel de schuifbalk naast Verificatie op basis van twee factoren in.

Gebruikers kunnen 2FA in hun eigen EBA profiel door Verificatie op basis van twee factoren in te schakelen.

Instellen 2FA

Als gebruikers Verificatie op basis van twee factoren activeren, wordt het installatieproces onmiddellijk gestart. Gebruikers kunnen het installatieproces voortzetten of annuleren. Begin met stap 2 in het onderstaande proces.

Als tweefactorauthenticatie is ingeschakeld via Gebruikersbeheer, moet de gebruiker 2FA instellen bij de volgende inlogpoging. De installatie kan niet worden geannuleerd.

1.Klik op Instellingen.

2.Als u de ESET Secure Authentication-app voor mobiele apparaten (ESA) wilt gebruiken en deze nog niet hebt geïnstalleerd, installeer en activeer de ESA-app dan.

3.Klik op Een andere verificatie-app gebruiken als u een verificatie-app van een derde wilt gebruiken.

4.Open de mobiele app, tik op het pictogram + en scan de QR-code die op de EBA-portalpagina wordt weergegeven.

5.Klik in de EBA-portal op Doorgaan.

6.Maak een eenmalig wachtwoord in de mobiele app. (Tik op de knop die de bedrijfsnaam van uw EBA-portal weergeeft, als u de ESA-app voor mobiele apparaten gebruikt).

7.Voer op de pagina Voer eenmalig wachtwoord in het eenmalige wachtwoord in het lege veld in en klik op Verificatie.

8.Klik op Voltooien.


important

Reservecodes

Nadat 2FA is geactiveerd, ontvangt u een reeks reservecodes in uw e-mail. Deze reservecodes kunt u gebruiken als u uw mobiele apparaat waarop de ESET Secure Authentication (ESA) mobiele app is geactiveerd, niet bij de hand hebt. Bewaar uw reservecodes op een veilige plaats. U kunt de reservecodes opnieuw vanuit uw EBA-profiel naar uw e-mailadres laten verzenden door te klikken op Verzenden naast Reservecodes verzenden.

Zodra u de laatste back-upcode gebruikt, ontvangt u een e-mail met een nieuwe set van 10 back-upcodes.

De ESA-app voor mobiele apparaten installeren en activeren

1.Klik in de EBA-portal op Activeren via koppeling.

2.Ga naar de weergegeven koppeling en tik op Account toevoegen.

3.Installeer de toepassing wanneer u wordt doorgestuurd naar het toepassingscentrum in het besturingssysteem van uw mobiele telefoon.

4.Open de toepassing, lees de licentieovereenkomst en tik op Ik ga akkoord.

5.Wij raden aan dat u een pincode instelt om uw mobiele toepassing te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang. U stelt uw pincode in door te tikken op Ja wanneer daarom wordt gevraagd, uw pincode te typen in het veld Nieuwe pincode en Pincode bevestigen, en op OK te tikken.

6.Klik op Doorgaan op de EBA-portalpagina.

7.Als een nieuw token nog niet is toegevoegd aan de ESA mobiele app, tikt u op het menupictogram en selecteert u Tokens verkrijgen.

8.Maak een eenmalig wachtwoord aan in de mobiele app. (Tik op de knop die de bedrijfsnaam van uw EBA-portal weergeeft.)

9.Voer op de pagina Code invoeren het eenmalige wachtwoord in het lege veld in en klik op Verificatie.

10.Klik op Voltooien.

Mijn apparaat onthouden

Gebruikers met 2FA-functionaliteit kunnen hun apparaat machtigen om niet bij elke aanmelding naar 2FA te vragen.

1.Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord op de EBA-aanmeldingspagina en druk op Aanmelden.

2.Maak een eenmalig wachtwoord in de mobiele app. (Tik op de knop die de bedrijfsnaam van uw EBA-portal weergeeft, als u de ESA-app voor mobiele apparaten gebruikt).

3.Voer het eenmalige wachtwoord in het lege veld in.

4.Selecteer Mijn aanmelding op dit apparaat vergeten en klik op Aanmelden.

Alle onthouden apparaten vergeten

1.Klik in de EBA-portal op uw naam.

2.Klik in het gedeelte Beveiliging op Vergeten naast Alle onthouden apparaten vergeten.

De hoofdgebruiker kan de lijst met alle onthouden apparaten voor alle gebruikersaccounts verwijderen.

1.Klik in de EBA-portal op Instellingen.

2.Klik in het gedeelte Beveiliging op Alle onthouden apparaten vergeten > Vergeten.

Reservecodes opnieuw verzenden

Als een gebruiker nieuwe reservecodes nodig heeft voor verificatie op basis van twee factoren, kan de hoofdgebruiker de reservecodes als volgt opnieuw verzenden:

1.Klik in de EBA-portal op Gebruikersbeheer.

2.Klik op de desbetreffende gebruiker en klik vervolgens op Bewerken.

3.Klik naast Reservecodes verzenden op Verzenden.

Verificatie op basis van twee factoren opnieuw instellen

Als een gebruiker het mobiele apparaat verliest waarmee hij of zij zich heeft geverifieerd en 2FA opnieuw moet instellen, kan de hoofdgebruiker de 2FA-instellingen als volgt opnieuw configureren:

1.Klik in de EBA-portal op Gebruikersbeheer.

2.Klik op de desbetreffende gebruiker en klik vervolgens op Bewerken.

3.Klik naast Verificatie op basis van twee factoren opnieuw instellen op Opnieuw instellen.


note

2FA opnieuw instellen voor een beheerders- of hoofdgebruikersaccount

Beheerders (gebruikers met schrijfmachtigingen voor Bedrijfstoegang) kunnen hun eigen 2FA-instelling niet opnieuw configureren. Ze moeten de hoofdgebruiker vragen om dit te doen.

Als u uw 2FA opnieuw wilt instellen voor uw hoofdgebruikersaccount, deactiveert u 2FA in uw EBA-profiel en activeert u de functie opnieuw.

Verificatie op basis van twee factoren deactiveren

Als 2FA per bedrijf is ingeschakeld, worden alle gebruikers gedwongen om 2FA te gebruiken. Deactivering per gebruiker is dan niet mogelijk.

Als 2FA per bedrijf was ingeschakeld, maar later is uitgeschakeld in Instellingen, blijft de functie actief voor gebruikers die tot nu toe zijn geregistreerd. Gebruikers kunnen de functie wel deactiveren in hun EBA-profiel.


note

Vereisten om 2FA te deactiveren

Als u 2FA wilt deactiveren, moet u het volgende opgeven:

Het wachtwoord voor uw ESET Business Account-portal.

Een eenmalig wachtwoord of reservecode als u in het dialoogvenster Reservecode gebruiken klikt.