Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Profiel

Gebruikers kunnen hun profielinformatie bekijken en wijzigen door op hun profielpictogram eba_icon_profile te klikken op de bovenste balk van de ESET Business Account-portal (EBA).

In het scherm Profiel kunt u:

uw persoonlijke gegevens wijzigen: E-mailadres, Telefoonnummer, Wachtwoord en Tijdzone

de Taal van de EBA-portal, ESET PROTECT-portal en ESET Cloud Office Security-webconsole instellen

Verificatie op basis van twee factoren in- of uitschakelen

reservecodes opnieuw verzenden als Verificatie op basis van twee factoren is ingeschakeld

de tijd voor Verlopen van wachtwoord en Time-out van niet-actieve sessie wijzigen

Alle onthouden apparaten vergeten

Verlopen van wachtwoord

De maximale tijd voor het verlopen van een wachtwoord is 365 dagen, wat ook de standaardwaarde is voor de eerste EBA-portalgebruiker. Voor extra gebruikers wordt standaard 90 dagen ingesteld.

Time-out van niet-actieve sessie

De maximale niet-actieve tijd waarna de gebruiker automatisch wordt afgemeld, is 1440 minuten. De standaardwaarde is 30 minuten.


note

Uw wijzigingen opslaan

Als u de wijzigingen wilt toepassen die u hebt aangebracht, klikt u op Opslaan voordat u het scherm Proefiel verlaat.