Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Gebruiker aan sites koppelen

Gebruikers, aan wie de machtiging Lezen of Schrijven wordt toegewezen in de kolom Bedrijfstoegang, worden automatisch gekoppeld aan alle gemaakte sites. Gebruikers die Geen toegang-machtigingen hebben, kunnen handmatig aan bepaalde sites worden gekoppeld.

Een bepaalde gebruiker aan diverse sites toewijzen:

1.Navigeer naar Gebruikersbeheer, klik op de gewenste gebruiker en klik in het vervolgkeuzemenu op Bewerken.

2.Klik in het gedeelte Sitetoegang op + Site toevoegen.

3.Selecteer de gewenste sites en klik op Bevestigen.

4.Selecteer de toegangsmachtiging van de geselecteerde sites door Lezen of Schrijven te selecteren in het vervolgkeuzemenu in de kolom Toegang.

eba_user_site-access

5.Klik op Opslaan.

 

De koppeling of toegangsmachtiging met betrekking tot gekoppelde sites wijzigen van een gebruiker:

1.Navigeer naar Gebruikersbeheer, klik op de gewenste gebruiker en selecteer Bewerken.

2.Wijzig in het gedeelte Sitetoegang de toegangsmachtiging van de gewenste sites of klik op het prullenbakpictogram om de desbetreffende site los te koppelen van de gebruiker.

3.Klik op Opslaan.