Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Auditlogboeken

Elke actie die wordt ondernomen in de ESET Business Account-portal, wordt vastgelegd in het scherm Controlelogboek. Filter de logboeken op Actie (Gebruikersbeheer, Licentiebeheer enz.) of op Ernst.

eba_satus_icon_info: informatie over gelukte acties.

eba_satus_icon_warning: deze waarschuwing vereist uw aandacht en mag niet worden overgeslagen. Doorgaans gaat het om niet-cruciale, maar wel belangrijke informatie.

eba_satus_icon_error — Cruciale informatie die u volle aandacht behoeven.

De Hoofdgebruiker ziet alle logboeken. Andere gebruikers zien alleen logboeken die betrekking hebben op hun competentiegebied.

arrow_down_businessPas de tabelweergave indien nodig aan.