Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Een licentie naar een ander EBA-account verplaatsen

Voer deze stappen uit om een licentie naar een ander EBA-account te verplaatsen:

1.De licentie uit het huidige EBA-account verwijderen:

I.Ga naar Licenties, klik op de specifieke licentie en selecteer Verwijderen.

II.Als u de geactiveerde apparaten ongewijzigd wilt laten, selecteert u Alle eenheden deactiveren niet.

III.Klik op Verwijderen.

2.De licentie in het andere EBA-account importeren:

I.Klik op Licenties > Licentie toevoegen > Voer licentiecode in.

II.Voeg de licentiecode toe en klik op Licentie toevoegen.

III.Selecteer het dialoogvenster Licentie toevoegen de optie Behouden om de geactiveerde apparaten ongewijzigd te laten.

IV.Als de licentie is geregistreerd met een ander e-mailadres dan uw EBA-account, wordt er een verificatiekoppeling (24 uur geldig) bij dat e-mailadres bezorgd. Klik op de koppeling en voer de referenties van de ESET Business Account-portal in als u hierom wordt gevraagd.