Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Licenties deactiveren op beveiligingsproducten

In het scherm Geactiveerde apparaten vindt u een overzicht van alle ESET-beveiligingseindpuntproducten die zijn geactiveerd door een van de licenties die zijn geïmporteerd in de ESET Business Account (EBA)-portal. U kunt ook op een licentie in het linkermenu klikken om apparaten weer te geven die zijn geactiveerd door die specifieke licentie of het veld Zoeken gebruiken om naar een of meer specifieke apparaten te zoeken.

Kolombeschrijving:

Apparaat: naam van het apparaat zoals dat bij het geïnstalleerde besturingssysteem bekend is.

Seatnaam: standaard dezelfde waarde als dat voor Apparaat. Als u dit wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het apparaat en selecteert u Seatnaam wijzigen.

Product: naam van het ESET-beveiligingsproduct dat op het apparaat is geïnstalleerd.

Versie: de versie van het ESET-beveiligingsproduct dat op het apparaat is geïnstalleerd.

Geactiveerd door: de naam van de licentiehouder als er een licentie is gebruikt om het geïnstalleerde ESET-beveiligingsproduct te activeren; of de naam van de EBA-gebruiker wiens account is gebruikt om het geïnstalleerde ESET-beveiligingsproduct te activeren.


note

Pictogrammen naast "Geactiveerd door"

icon_standalone_license_activation: het beveiligingsproduct is geactiveerd door een licentiecode of andere activeringstypen in te voeren, bijvoorbeeld door een offline licentiebestand, op afstand via ESET PROTECT on-prem of via ESET PROTECT.

icon_managed_license_activation: het beveiligingsproduct is geactiveerd met behulp van een EBA-account

Het aantal Subeenheden heeft betrekking op ESET-serverproducten, zoals het aantal e-mailadressen in ESET Mail Security for Exchange Server of het aantal sms'jes voor ESET Secure Authentication.

Beheerd: als een apparaat op afstand wordt geactiveerd via ESET PROTECT on-prem of ESET PROTECT, is de waarde Ja.
Als u een licentie op een apparaat deactiveert, wordt het apparaat verwijderd uit de lijst met Geactiveerde apparaten en het aantal ongebruikte seats van die licentie neemt toe in het scherm Licenties. Het kan tot 5 minuten duren tot u de toename ziet.

Geactiveerd: de datum van activering van het ESET-product dat op het apparaat is geïnstalleerd.

Laatst gezien: de laatste datum waarop het geïnstalleerde ESET-product contact met uw EBA-portal heeft gehad

Site: de naam van de site die tot de licentieseat behoort die is gebruikt om het apparaat te activeren.

Eén licentie deactiveren

1.Selecteer het toepasselijke apparaat > klik op Deactiveren.

eba_activated_devices_1

2.Klik op Deactiveren in het bevestigingsdialoogvenster.

Het apparaat wordt automatisch verwijderd uit de lijst Geactiveerde apparaten.

Meerdere licenties deactiveren


note

Deactiveringslimiet

U kunt meerdere licenties deactiveren met maximaal 200 seats in één batch.

1.Schakel het selectievakje in naast elk apparaat dat u wilt deactiveren, of schakel het selectievakje in de bovenste rij in om alle weergegeven apparaten te selecteren en klik op Deactiveren.

eba_activated_devices_2

2.Klik op Deactiveren in het bevestigingsdialoogvenster.

De apparaten worden automatisch verwijderd uit de lijst Geactiveerde apparaten.