Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Eenheden distribueren naar sites

Seats van een licentie distribueren naar diverse sites:

1.Klik op Licenties, selecteer de toepasselijke licentie en selecteer Eenheden toewijzen aan site.

2.Voer het aantal seats in voor elke site of gebruik de knop Evenredig splitsen om de beschikbare seats automatisch te verdelen.

3.Klik op Bevestigen.

Toegewezen seats van een licentie verwijderen op diverse sites:

1.Klik op Licenties, klik op de gewenste licentie en selecteer Eenheden toewijzen aan site.

2.Klik op Alle eenheden aan niet-toegewezen.

3.Klik op Bevestigen.

De koppeling van licenties met de sites wordt geannuleerd. Apparaten die met de desbetreffende licenties zijn geactiveerd, blijven actief, maar worden niet meer gekoppeld aan de site.