Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Locaties

Sites vertegenwoordigen vestigingen. Als u een bepaald deel van uw licenties wilt toewijzen aan bepaalde vestigingen, moet elke vestiging als site in de ESET Business Account-portal worden gemaakt. Gebruikers kunnen ook worden toegewezen aan bepaalde sites, indien nodig. Als een gebruiker aan een bepaalde site wordt toegewezen, kan die alleen licenties beheren die aan die specifieke site zijn toegewezen.

Als u de eerste site wilt maken, navigeert u naar Details en klikt u op SITE MAKEN. Aanvullende sites kunnen daarna rechtstreeks in het scherm Sites worden gemaakt door op Nieuwe site te klikken.

Aanvullende sites maken

Typ in het scherm Nieuwe site de details van de vestiging die de site gaat vertegenwoordigen, wijs er gebruikers en een bepaald deel van uw licenties aan toe indien van toepassing en klik op Maken.

Het menu Sites wordt in het linkermenu van de ESET Business Account-portal weergegeven en in het bijbehorende scherm wordt een lijst met uw bestaande sites weergegeven. Als er apparaten zijn die niet aan een site zijn toegewezen, wordt er een melding weergegeven. Klik op de melding om een lijst met apparaten te zien die niet aan een site zijn toegewezen.

eba_first_site_created

U kunt aanvullende sites (vestigingen) toevoegen door te klikken op Nieuwe site. U kunt ook sites verwijderen.

Als u de laatste site verwijdert, wordt het menu-item Sites verborgen.

 

Video - Sites maken en licentie-eenheden toewijzen in ESET Business Account (EBA)